Det med småt …

I Sønderborg Forsyning er vores arbejde styret af en lang række planer og regulativer

Planer og regulativer

Som forsyningsselskab bliver vores arbejde i høj grad planlagt efter og styret af planer og regulativer, herunder affaldsplanen, vandregulativet samt spildevandsregulativet.

Vi har her samlet en stor del af ‘det med småt’ på affalds-, drikkevands- og spildevandsområdet.

Spildevand

Kontrolrapport

Spildevandsplan  2016-2021

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevandsforsyning 2014
Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg er udarbejdet i medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg og lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, lov nr. 863 af 23. december 1987. Betalingsvedtægten rummer også et afsnit om tømningsordning for hustanke m.v. Denne del af vedtægten er udarbejdet med hjemmel i ovennævnte lovbekendtgørelses §3 stk. 3 samt bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Procesbenchmarking
Vand i Tal 2018

Program for intern overvågning
Program for intern overvågning – Årsberetning 2013 Spildevand
Program for intern overvågning – Årsberetning 2012 Spildevand

Drikkevand

Kontrolrapport
Vores to selskaber Sønderborg Vandforsyning A/S og Spildevandsforsyning A/S skal i henhold til eget program for intern kontrol udtage mindst to aftaler i hvert selskab til kontrol og udarbejde en kontrolrapport.

Godkendt regulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S

Procesbenchmarking
Vand i Tal 2020

Affald

Kommunens husholdningsregulativ
I kommunens husholdningsregulativ kan du læse om de regler, som husholdninger skal overholde i forbindelse med håndtering af affald. De regler, der gælder for institutioner og virksomheder med husholdningslignende affald, er også beskrevet i regulativet.

Forslag til Affaldsplan 2019-2030
Forslag til Affaldsplan 2019-2030 var i offentlig høring til den 22. august 2018. Herefter blev Affaldsplanen behandlet politisk.
Læs en pixi-version af Forslag til Affaldsplan 2019-2030 her.

Affaldsplan 2014-2024
Affaldsplan 2014-2024, er en del af Sønderborg Kommunes samlede indsats på miljøområdet. Planen beskriver, hvordan Sønderborg Kommune vil håndtere kommunens affald i fremtiden.

Høringer

Ny betalingsmodel for virksomheder på genbrugspladser

Teknik og Miljøudvalget godkendte tirsdag den 1. december 2020 en ny betalingsmodel for de virksomheder, som benytter kommunens genbrugspladser.

Betalingsmodellen er i  høring fra den 3. december 2020 til den 4. januar 2021 – læs mere her