Har du for meget plast?

Hvis du ikke har mere plads i Plast, kan du gøre to ting de kommende måneder

Så kan du gøre to ting

1. Udnytte pladsen bedre

(Klik og læs mere)

2. Stille en ekstra sæk

(Klik og læs mere)

Sådan får du din plast til at fylde mindre

Hvis du gerne vil have plads til mere plast i din beholder, kan du gøre en række forskellige ting, for at udnytte pladsen i rummet bedre. Det er vigtigt, at du forsøger at pakke dit affald bedre, inden du kommer det i beholderen, i stedet for at begynde at trykke på det, når det ligger i beholderen. For så risikerer du, at det sætter sig fast og ikke kommer ud ved tømning.

Du kan samle plastfolie i en pose og trykke luften ud

Plastfolie kan fylde meget, når det er løst. 

Læg det i en pose og tryk luften ud.

Så fylder det ikke særligt meget. 

Du kan stable plastikbakker fra kød, pålæg og frugt

Meget af vores mad kommer i firkantede plastik kasser og bakker, som nemt kan stables. Så fylder de hver især mindre og giver mere plads til andet plast i beholderen.

Du kan folde dine drikkekartoner

Se hvordan du nemt og hurtigt folder dine kartoner, så de fylder mindre i rummet til Plast.

Du kan stille en klar sæk med plastik

Har du prøvet alle rådene ovenfor til at få din plastik til at fylde mindst muligt? Hvis du stadig har for meget plastik, kan du indtil videre gratis stille en ekstra klar sæk med plastikaffald ved siden af din Plast-beholder. Det kan du, fordi det er kommet bag på de fleste af os, hvor meget plastik vi førhen sendte til forbrænding på den gamle ordning, men som nu kan genanvendes. Derfor oplever flere at have plads problemer i deres rum til Plast.

Ordningen er forlænget og kan fortsat benyttes. I begyndelsen af 2021 vil vi melde ud med resultaterne af vores evaluering og nye løsninger.

OBS! Det gælder kun for plastikaffald – du kan ikke stille f.eks. pap i en sæk.  

6 krav du skal være opmærksom på

1.

Sækken skal være helt fyldt. Skraldemanden tager ikke halvfyldte sække med.

2.

Sækken med ekstra plastik skal være klar og transparent. Den må ikke være f.eks. sort.

3.

Sækken skal være min 100 liter. Skraldemanden tager ikke små poser med ved siden af beholderen.

4.

Sækken skal være helt lukket med et bånd af plastik, f.eks. elastik, plastiksnor, en strimmel plastikpose, plastikstrips, osv.

5.

De samme sorteringsregler gælder for indholdet af sækken, som for affaldet i dit rum til Plast. 

6.

Du kan kun stille en sæk med plastik frem ved tømning af din Plast/metal-beholder.

Ofte stillede spørgsmål – få svar her

Overvejer I at tømme genbrugsbeholderne hver 2.uge?

Vi er som sådan ikke imod at ændre på tømningsintervallet – men det vil jo gøre ordningen dyrere, og derfor vil vi ikke gøre det, før vi er sikre på, at der er et reelt behov for det.

Den midlertidige løsning vil give os et meget præcist indblik i, hvor stort problemet faktisk er. Hver ekstra sæk vil nemlig blive talt, og så kan vi meget tydeligt se, hvor mange der har udfordringer med for meget plast, og hvor store mængder det drejer sig om. For vi hører nemlig også fra mange kunder, som slet ikke har problemer med pladsen, og det vil jo være ærgerligt at give alle tømninger hver 14. dag, hvis langt størstedelen ikke har brug for det.

 

Men hvorfor ville det blive dyrere med tømning hver 2. uge? På den gamle ordning blev genbrug jo også tømt hver 14. dag.

Faktisk har du ligeså mange tømninger af genbrug på den nye ordning som med den gamle:

  • På den gamle ordning tømte vi 1 genbrugsbeholder hver 2. uge – med 52 uger på et år blev det til 26 tømninger af dit genbrug om året.
  • På den nye ordning har du nu 2 genbrugsbeholdere, der hver bliver tømt hver 4. uge. Det bliver også til 26 tømninger af dit genbrug om året på den nye ordning.

Hvis vi ændrer, så de 2 genbrugsbeholdere begge bliver tømt hver 2. uge, vil du få tømt genbrug 52 gange om året – altså dobbelt så meget som den gamle og den nye ordning. Det vil kræve flere skraldebiler, flere skraldemænd, flere udgifter til transport til anlæggene og mange andre faktorer – og det vil samlet set gøre ordningen en hel del dyrere. Derfor er det ikke noget, vi bare kan gøre.

Kan jeg få en større beholder til Plast/Metal?

Ja, det kan du godt. Her kan du se de forskellige beholderstørrelser og skifte til en anden størrelse.

Det koster 325 kr. at få skiftet en eller flere af dine genbrugsbeholdere. Beløbet er et engangsgebyr for ombytningen, og du betaler ét gebyr á 325 kr. pr. adresse – ikke pr. beholder du får skiftet. Du betaler ikke mere på din årlige regning for at have en større genbrugsbeholder, så hvis du f.eks. skifter dine todelte genbrugsbeholdere på 240 l til den store model på 370 liter, betaler du engangsgebyret – men ikke mere på din årlige regning. På den måde håber vi, du sender mest muligt videre til genbrug.

 Skal du have en større beholder til dit mad- og restaffald, koster det udover engangsgebyret også en smule mere på din årlige regning. Hvor meget fremgår af vores takstblad.

Hvorfor skal jeg betale for at skifte beholder?

Der er lang række udgifter forbundet med at skifte din beholder, bl.a. prisen for den nye beholder, leveringen af beholderen til dig, hjemtagningen af den gamle beholder samt administrative ressourcer. Derfor opkræver vi et engangsgebyr på 325 kr. for at dække nogle af udgifterne.

Må jeg også stille en sæk med Papir/pap eller med Metal?

Nej, det må du ikke. Den midlertidige ordning med en klar sæk gælder kun for Plast/Mad- og drikkekartoner.

 Hvis du har en stor papkasse eller ekstraordinært mange metaldåser, kan du fortsat aflevere både papir, pap og metal til genanvendelse på vores genbrugspladser. Men du kan i øjeblikket ikke aflevere affaldet fra rummet til Plast til genanvendelse på genbrugspladserne. Derfor vi har lavet den midlertidige løsning for plastik og kartoner for at undgå, at for meget plastaffald, som kunne være blevet genbrugt, i stedet ender med at blive brændt som Restaffald eller Småt brændbart.

 På den nye ordning har vi ændret på reglerne for, hvad der må komme i Plast-rummet. Og vi kom først med nyheden om, at Mad- og drikkekartoner også kunne genbruges i det rum, i maj – altså efter at I alle fik mulighed for at tage stilling til størrelsen på jeres beholder fra januar til april i år. Derfor kan vi godt forstå, at mange har haft svært ved at vurdere, hvor meget plads de fik brug for i beholderen. Men der er ikke ændret meget på, hvad du må komme i Papir/pap eller Metal på den nye ordning. Og derfor har I selv haft mulighed for at vurdere jeres behov for plads der.

 

Hvis du generelt oplever pladsmangel i dine beholdere, kan du overveje at skifte til en anden størrelse.

 

Hvordan kan I være blevet overrasket over de store mængder plastik?

Med den nye ordning skal du ikke længere rengøre genbrugsmaterialerne, inden du aflevere dem i beholderen. Og vi må blankt erkende, at vi simpelthen havde undervurderet, hvor meget plastik der før blev smidt til restaffald, fordi det ikke var rent nok. Det er selvfølgelig et positivt problem – for det betyder jo, at vi nu får meget mere til genanvendelse i stedet for bare at brænde det af. Men mængderne er kommet bag på os, ligesom det også har været en overraskelse for mange af vores kunder. Derfor skal vi nu samle viden om, hvor stort problemet er – og så vil vi naturligvis handle på det.

 

I Sønderborg er vi – med den nye ordning – nogle af de første, der indsamler både mad- og drikkekartoner og samtidigt tillader så meget forskelligt (urent) plastikaffald i genbrugsbeholderen. Derfor har vi ikke umiddelbart haft mulighed for at trække på andres erfaringer. Til gengæld gør vi nu meget for at dele vores erfaringer med vores kolleger i andre kommuner, så de ikke begår de samme fejl og f.eks. undervurderer mængden af plastik.

Kan jeg hente en klar sæk hos jer?

Nej, vi udleverer ikke klare sække. Sække kan købes både i byggemarkeder og større supermarkeder.