Affald2020 – det hurtige overblik

Her kan du helt kort se, hvad den nye affaldsordning betyder for dig

Tre beholdere, en miljøkasse og madaffald

I Sønderborg Kommune vil vi være helt i front med den grønne omstilling. Derfor har vi i mange år indsamlet genbrugsmaterialer i genbrugsbeholderen.

Ordningen har fungeret rigtig godt, og vi sparer hvert år miljøet for store mængder affald. Men udviklingen går stærkt, og der er i dag mange flere muligheder for at genbruge endnu flere materialer end tidligere.

Derfor er det på tide at opdatere indsamlingen af genbrugsmaterialer – og fra oktober 2020 vil vi gøre det på tre helt centrale måder:

1. Tre beholdere gør det lettere at sortere

Fra oktober 2020 vil alle husstande i Sønderborg Kommune have tre to-delte beholdere i stedet for de to beholdere, vi har i dag.

De tre beholdere vil gøre det langt nemmere at sortere affaldet. Nu får hvert materiale nemlig sit eget ’rum’ i beholderen, og vi kan sortere vores affald i seks forskellige typer affald:

  • Metal
  • Glas
  • Plastik (både hård og blød)
  • Pap & Papir
  • Madaffald
  • Restaffald

Hvor store er de nye beholdere? Se størrelsen på de nye beholdere her.

De tre nye 240 liters beholdere er standardløsningen, der vil erstatte den nuværende standardløsning med en todelt genbrugsbeholder (240L) + en beholder til restaffald (240L, 190L eller 140L).

I midten af januar har du fået besked om, hvilken type beholdere du får med den nye ordning. 

Vi udsender brev til dig, hvor du kan se, hvilke beholdere du vil få.

Brevet bliver sendt via e-boks 20. januar 2020.

2. Du får en Miljøkasse til farligt affald

Det er ikke godt for miljøet, hvis farligt affald i en snæver vending ender i skraldespanden. Derfor skal det være nemt at komme af med sit farlige affald – og fra oktober 2020 får alle husstande i Sønderborg Kommune en Miljøkasse.

Hvis du bor i lejlighed eller rækkehus, har du måske allerede stiftet bekendtskab med Miljøkassen, for her har ordningen allerede kørt i et par år.

Ordningen er en stor succes, og bliver derfor nu spredt ud til alle. Det er ganske enkelt:

Når du har fyldt Miljøkassen med farligt affald som spraydåser, batterier eller kemikalierester, stiller du den ud sammen med dine beholdere, inden skraldemanden kommer.

Så får du den fyldte kasse ombyttet til en tom.

 

3. Vi indsamler madaffaldet

Hvert år havner 5.720 ton madaffald sammen med det øvrige restaffald i skraldespandene rundt omkring i Sønderborg Kommune.

Hvis vi i stedet indsamlede madaffaldet separat, kunne vi omdanne det til 1.029.600 m3 biogas – eller 6.292.000 kWh svarende til strømforbruget i mere end 1.700 gennemsnitlige husstande.

Derfor vil vi fra oktober 2020 indsamle madaffaldet, så det kan blive omdannet til GRØN energi.

Madaffald kan være mange ting – men helt overordnet er det madrester, du ellers ville smide ud. Du kan læse mere her.

 

Læs også om …