Østerlund Varme priser

Budget og priser for Østerlund Varme bliver hvert år anmeldt til Energitilsynet

Budget og priser for Østerlund Varme

Som det fremgår af Varmeforsyningsloven og anmeldelsesbekendtgørelsen, skal Priser og Budget anmeldes til Energitilsynet, inden budgetperiodens begyndelse og senest samtidig med prisernes ikrafttræden.

Ultimo december 2017 blev budget og priser for Østerlund Varme derfor anmeldt til Energitilsynet.

Budget og priser for Østerlund Varme

Læs også om …