Nyt højteknologisk renseanlæg

Et nyt renseanlæg skal sikre en mere bæredygtig fremtid for vores spildevand
Visualisering af SONFORs kommende renseanlæg

I Sønderborg Forsyning arbejder vi på et nyt renseanlæg uden for Sønderborg by, hvor vi samler spildevandet fra fire af vores nuværende renseanlæg: Gråsten, Broager, Himmark og Sønderborg.

Renere vand

Det nye højteknologiske renseanlæg kommer til at rense vores spildevand bedre og sikre et renere vandmiljø. Faktisk så meget at vi kommer til at reducere mængden af forurenede stoffer, som bliver udledt til havet. Vi kommer til at udlede færre stoffer til Alssund, end der bliver i dag alene fra Sønderborg renseanlæg. Og det gælder selvom, at det nye renseanlæg kommer til at rense en større mængde spildevand. Samtidigt fjerner vi alt udledning til Lillebælt og Flensborg Fjord, som begge er havmiljøer, der er udfordret af iltsvind.

Vi ved, at der i fremtiden vil komme stigende krav til udledning i havene i Danmark. Derfor bliver det nye renseanlæg bygget, så vi effektivt kan omstille til nye krav og forsætte med at udlede renere vand.

 

En grønne forsyning

Det nye renseanlæg er en vigtig brik i den grønne omstilling. For at opnå C02-neutralitet i vores infrastruktur og forsyning, skal vi tænke på tværs af sektorer og udnytte energi. Det nye renseanlæg vil vende op og ned på vores måde at tænke bæredygtig rensning af spildevand. Spildevandet fra renseanlægget kan komme til at spille en essentiel rolle i fremtidens energiforsyning på Als.

 

Opskriften på et renseanlæg

Vi arbejder for, at det nye renseanlæg bliver en visionær showcase af nye teknologier inden for datadrevet rensning og energieffektivitet. Nationale og internationale spillere skal kigge på Sønderborg for inspiration til, hvordan et renseanlæg i denne størrelse bør se ud. Vi bygger ikke det største renseanlæg, men vi bygger et af de bedste i vores klasse. Opmærksomhed fra omverdenen vil kunne bidrage til lokal vækst.

Fugleperspektiv af det kommende renseanlæg