Tilskud til nedgravede beholdere

Her kan I søge om tilskud til at etablere fællesløsninger med nedgravede beholdere

Få tilskud til nedgravede affaldsløsninger

Som administrator for en eller flere ejendomme med etageboliger, har man mulighed for at søge tilskud til etableringen af nedgravede affaldsløsninger – de såkaldte ‘affaldsøer’.

Det er muligt at søge om tilskud til nedgravede beholdere til affaldstyperne:

 • Restaffald (dagrenovation)
 • Metal, glas og plastdunke
 • Papir, pap og blød plast

Vedligeholdelse af affaldsøerne

Vi leverer klistermærker til beholderne, så de er i overensstemmelse med Sønderborg Forsynings øvrige kommunikation.

Når affaldsøerne er etableret, er det ejendomsadministrationen, der er ansvarlig for vedligeholdelse og evt. reparation af affaldsøen samt områderne omkring affaldsøen.

For at opnå tilskud skal I selv investere i materiel og sørge for etableringen.

Ansøgningsskema

Hvis I ønsker at søge om tilskud til at etablere fællesløsninger med nedgravede beholdere, skal I bruge ansøgningsskemaet nedenfor.

Ansøger

Tidsplan

Projektet

Vedhæft fil med kort over placering af beholdere

Forudsætninger for at få tilskud

For at opnå tilskud skal I selv investere i materiel og sørge for etablering af affaldsøer med nedgravede beholdere.

Krav til beholderne

Beholderen til restaffald skal have kapacitet til mindst én uge – og beholdere til genbrugsmaterialer skal have kapacitet til mindst to uger. Hvis I er i tvivl om, hvor stor kapaciteten er, kan I kontakte jeres leverandør.

Derudover er der følgende krav til beholderne:

 • Yderbeholderen skal være af beton, glasfiber eller andet materiale, der er tæt i forhold til indtrængning af grundvand og udsivning af perkolat.
 • Yderbeholderen skal sikres mod opdrift.
 • Indkastningshullet og/eller låget skal være tæt og sikret mod vandindtrængning samt ved kraftig blæst/storm.
 • De nedgravede beholdere skal have et tømningssystem, der tømmes med en krog og ved bundtømning med wire m.v.
 • Beholderne skal have indkastbegrænsning, der forbedrer sorteringskvaliteten.
 • Sønderborg Forsyning skal have mulighed for at montere – eller eftermontere – en elektronisk fyldemelder på beholderen.

Krav til adgangsforhold:

 • Det skal være muligt at køre til beholderne med en treakslet kranbil.
 • Beholderne må maks. være placeret 5 meter fra kørevej, hvor kranbilen kan holde.
 • Kørevejen skal have et frirum på min. 4 meter i bredden og højden.
 • Er vejen blind, skal der være mulighed for at lave en trepunktsvending.
 • Over tømningsstedet skal der være en frihøjde på 10 meter (dvs. ingen træer og el-ledninger).
 • Der skal være anlagt fast belægning omkring affaldsøen, så evt. spild nemt kan fjernes.

Vær opmærksom på:

 • Der skal søges om gravetilladelse og evt. også sænkning af grundvand via Sønderborg Kommunes Erhvervsservice
 • En 5 m³ beholder til restaffald svarer til ca. 45 affaldssække eller 7 stk. 660 liter beholdere.
 • Mulighed for lav indkasthøjde for helt nedgravede affaldsløsninger, f.eks. i områder med kørestolsbrugere m.v.