Miljøredegørelse

Sønderborg Kommune vil være være CO2-neutrale i år 2029. Det er en ambitiøs målsætning, som vi har taget til os.

En ambitiøs målsætning

Sønderborg Kommunes målsætning om at være CO2-neutrale i år 2029 er ambitiøs, men på ingen måde urealistisk.

I Sønderborg Forsyning har vi taget udfordringen op, og det betyder, at vi forpligter os til at arbejde med vores processer og udvikler nye metoder og udstyr, der hjælper os i mål.

Med en samlet miljøredegørelse for den primære drift i Sønderborg Forsyning lægger vi grundlaget for at vurdere, hvad vi har opnået, og hvad vi endnu skal nå for at komme i mål.

Vi vil løbende forbedre og udbygge miljøredegørelsen, så den bliver mere præcis og giver det overblik, vi har brug for i vores bestræbelser.

Hent Miljøredegørelse 2016, rev. 2018

Vores vision er, at Sønderborg Forsyning skal være det mest velfungerende forsyningsselskab inden for vand, varme, spildevand og affald