Miljøkassen – i lejligheder og rækkehuse

Miljøkassen gør det muligt at samle og opbevare farligt affald i din lejlighed, og bagefter bortskaffe affaldet på en nem, miljørigtig og forsvarlig måde.

Miljøkassen har et børnesikret låg og er lavet, så den passer i et køkkenskab. Husk, at miljøkassen tilhører lejemålet og derfor er del af synsrapporten, når du flytter. Du vil blive opkrævet 95 kr., hvis miljøkassen ikke er i lejligheden.

 

Hvad kan du aflevere i miljøkassen?

  • Kemikalier, rengøringsmidler, maling og spraydåser
  • Batterier
  • Små elektroniske genstande
  • Sparepærer

Husk at batterier, sparepærer og de små elektroniske genstande skal i hver sin klare plasticpose, inden du smider det i miljøautomaten!


Hvad må du IKKE komme i miljøkassen?

Medicin og kanyler må ikke kommes i miljøkassen, men afleveres på apoteket.

Når miljøkassen er fyldt
Når miljøkassen er fyldt, kan du bytte den til en tom kasse i miljøskabet. Miljøskabet vil typisk være placeret der, hvor du aflevere dit øvrige affald. Når du skubber miljøkassen ind i miljøskabet på den ene side, kommer der automatisk en ny tom kasse ud på den anden side.

 

Hvorfor må brugte batterier ikke ende i skraldespanden?

Mere end halvdelen et batteris vægt er faktisk værdifulde råstoffer – til gengæld kan de afgive miljøskadelige stoffer, hvis ikke de bliver håndteret korrekt. En gennemsnitlig dansk husholdning bruger 1,4 kg batterier om året – og bliver de alle afleveret til genbrug, får vi næsten et helt kilo råstoffer, vi kan bruge igen.

Hvorfor er brugte sparepærer farligt affald?

Sparepærer kan frigive små mængder kviksølv til luften, hvis det bliver brændt sammen med resten af dit affald fra beholderen til dagrenovation. Kviksølv er farligt og kan påvirke vores nervesystem – og derfor er sparepærer godt for miljøet, mens de virker; men miljøfarligt affald, der ikke må komme i skraldespanden, når de ikke længere lyser.

Hvad sker der med de tomme spraydåser?

Dåsen med flødeskum, hårlak eller spraymaling – alle spraydåser strå under tryk, og det betyder, at de kan eksplodere, hvis de bliver brændt af. Derfor indsamler vi de tomme spraydåser som farligt affald, så de kan blive tømt under forsvarlige forhold – og metallet fra dåsen kan blive brugt igen.

Hvorfor indsamler vi små elektroniske genstande?

Din fjernbetjening, dit lysende legetøj og din mobiltelefon kan indeholde miljøskadelige stoffer i form af tungmetaller som kadmium og kviksølv – men alle de små elektroniske genstande kan også indeholde værdifulde metaller som guld, sølv og kobber. Derfor er det en rigtig god idé at indsamle dem – både for miljøet og pengepungens skyld.

Vidste du …
… at de i 200 mobiltelefoner er nok guld til at lave en guldring. Kan du bedre lide ringe af sølv, skal du kun bruge fire mobiltelefoner.