Sønderborg Kraftvarmeværk

På Sønderborg Kraftvarmeværk kan du aflevere erhvervsaffald til forbrændning

Sådan afleverer  du erhvervsaffald til Sønderborg Kraftvarmeværk

Sønderborg Kraftvarmeværk er ejet og drevet af Sønderborg Varme, og hvis du vil høre mere om mulighederne for at aflevere erhvervsaffald til kraftvarmeværket, kan du finde flere oplysninger på deres hjemmeside eller kontakte dem på tlf.: 7343 5000.

Som udgangspunkt kan følgende virksomheder aflevere affald til Sønderborg Kraftvarmeværk:

  • Sønderborg Kommunes og samarbejdskommunernes renovationsvæsener
  • Transportører, der har kontrakt med Sønderborg Kommune om udførelse af kommunale indsamlingsordninger
  • Transportører, der afhenter affald, som ikke er omfattet af en kommunal indsamlingsordning fra områdets virksomheder og borgere
  • Erhvervsvirksomheder i området, der leverer eget affald til forbrænding

Modtagerregler på kraftvarmeværket

Læs mere om reglerne for modtagelse af forbrændingsegnet affald på Sønderborg Kraftvarmeværk