Sønderborg Kraftvarmeværk

Hvis du vil aflevere ehvervsaffald til Sønderborg Kraftvarmeværk, kan du kontakte os

Aflevering af affald til Sønderborg Kraftvarmeværk

Følgende virksomheder kan aflevere affald til Sønderborg Kraftvarmeværk:

  • Sønderborg Kommune og samarbejdskommunernes renovationsvæsener
  • Transportører, der har kontrakt med Sønderborg Kommune om udførelse af kommunale indsamlingsordninger
  • Transportører, der afhenter affald, som ikke er omfattet af en kommunal indsamlingsordning fra områdets virksomheder og borgere
  • Erhvervsvirksomheder i området, der leverer eget affald til forbrænding

Modtagerregler på kraftvarmeværket

Læs mere om reglerne for modtagelse af forbrændingsegnet affald på Sønderborg Kraftvarmeværk

Kontakt

Sønderborg Kraftvarmeværk
Vestermark 16 – 6400 Sønderborg

Åbningstider:
Manag- fredag 7-18
Lørdag 7-14