Kloakken lugter

Hvad kan du gøre, hvis det lugter af kloak ude på vejen eller andre steder i det offentlige rum?

Hvis kloakken lugter …

Hvis der lugter af kloak udenfor, kan lugten komme fra forskellige steder i kloaksystemet.

Hvis der ikke er vand i rendestensbrøndene ude på vejen, kan de komme til at lugte af kloak eller noget andet ubehageligt.

Prøv at se ned i rendestensbrønden – er der vand i den?

Er rendestensbrønden er tom for vand, eller det er bare tydeligt, at lugten kommer herfra, kan du give Sønderborg Kommune et praj, så de bliver opmærksomme på problemet.

Kommer den ubehagelige lugt ikke fra rendestensbrøndene, kan lugten skyldes et problem i vores kloakssystem. I så fald må du meget gerne kontakte vores Kundeservice på tlf.: 88 43 53 00 eller på mail: info@sonfor.dk.

Så undersøger vi problemet nærmere.