Spildevandsrensning i det åbne land

Det åbne land er betegnelsen for ejendomme, der ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem

Forbedret rensning af spildevand i det åbne land

Det åbne land er betegnelsen for ejendomme, der ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem.

I det åbne land vil der være ejendomme, hvor rensningen gennem en septiktank ikke er god nok til at overholde kravene til de nærliggende vandløb.

Ejendommene, hvor der kræves en forbedret rensning, vil på et tidspunkt modtage et påbud fra Sønderborg Kommune om at forbedre rensningen fra ejendommen.

I samme forbindelse vil ejendommene, i henhold til miljøbeskyttelsesloven, blive tilbudt et medlemsskab af kloakforsyningen. Medlemskabet bliver på lige vilkår med resten af kloakforsyningens kunder.