Undskyld – vi graver

Når vi reparerer kloakken eller lægger nye vandrør, er vi nødt til at grave

Lige nu graver vi her …

Meget af det arbejde, vi udfører i Sønderborg Forsyning, betyder, at vi er nødt til at grave – og dermed afspærre veje og gader.

Lige nu graver vi bl.a. her:

AUGUSTENBORG: Krumom, Nydam og Lillehavstien

Regnvandsbassin ved Krumom

Fra 25. november og frem til og med februar 2021 etablerer Sønderborg Forsyning et regnvandsbassin, så regnvandet fra dele af Augustenborg kan blive renset, inden det bliver ledt ud i Lillehav.

Gravearbejde i forbindelse med lægning af regnvandsledninger betyder, at Krumom vil være spærret for gennemkørsel fra den 11. januar til den 22. januar.

Nydam vil i en del af perioden ligeledes være spærret for udkørsel.

Beboere i området får direkte besked, hvis det bliver nødvendigt at parkere et andet sted end på Nydam og Krumom.