Undskyld – vi graver

Når vi reparerer kloakken eller lægger nye vandrør, er vi nødt til at grave

Lige nu graver vi her …

Meget af det arbejde, vi udfører i Sønderborg Forsyning, betyder, at vi er nødt til at grave – og dermed afspærre veje og gader.

Lige nu graver vi bl.a. her:

NORDBORG - Lyøvej, Fejøvej, Manøvej og Bogøvej

Fra 14. april til 23. oktober 2020 udfører vi kloakseparering i området omkring Lyøvej, Fejøvej, Manøvej og Bogøvej i Nordborg.

Læs mere om kloakseparering her.

Samtidigt med kloaksepareringen lægger vi også rør til udvidelsen af fjernvarmenettet – læs mere om fjernvarme på Nordals her.

 

SYDALS - Fjelby, Skovbyvej, Kegnæsvej og Sarup Kirkevej

Status uge 27

Fjelby
Entreprenøren er i gang med at etablere stik til de enkelte ejendomme, og pumpestationerne skal sættes.

Skovbyvej
Trykledningerne er færdige. I den kommende tid skal der etableres pumpestationer til de enkelte ejendomme. Pumpestationerne bliver leveret i uge 27.

Kegnæsvej
Trykledningerne er færdige. Pumpestation ved Kegnæsvej 34 mangler.

Sarup Kirkevej
Trykledningerne er færdige. Gravitationsledningen er under udførelse.

 

GRÅSTEN - Palægade, Elleygade, Jernbanegade og Kongevej

I  Gråsten er vi i øjeblikket ved at kloakseparere på Palægade, dele af Elleygade, Jernbanegade og Kongevej (se det lilla område på kortet over Gråsten bymidte).

Arbejdet foregår i løbet af 2020.

Læs mere om kloakseparering her.

Inden det egentlige gravearbejde går i gang, er der forundersøgelse af kloaksystemet. Det kan være spuling, opmåling, fotoregistrering og andet nødvendigt forarbejde.

Beboerne i området bliver løbende orienteret om arbejdet.

 

Læs også om …