Undskyld – vi graver

Når vi reparerer kloakken eller lægger nye vandrør, er vi nødt til at grave

Lige nu graver vi her …

Meget af det arbejde, vi udfører i Sønderborg Forsyning, betyder, at vi er nødt til at grave – og dermed afspærre veje og gader.

Lige nu graver vi bl.a. her:

AUGUSTENBORG: Krumom, Nydam og Lillehavstien

Regnvandsbassin ved Krumom

Fra 25. november og frem til og med februar 2021 etablerer Sønderborg Forsyning et regnvandsbassin, så regnvandet fra dele af Augustenborg kan blive renset, inden det bliver ledt ud i Lillehav.

I november og dele af december bliver selve bassinet gravet, og i januar bliver ledningerne til bassinet lagt.

Lægningen af ledningerne til bassinet vil resultere i, at Krumom og Nydam i en periode bliver spærret – mere information herom følger.

Entreprenør Otto Chrestensen udfører arbejdet, og beboerne i området har fået besked pr. brev.

 

 

NORDBORG - Lyøvej, Fejøvej, Manøvej og Bogøvej

Fra 14. april til midten af november 2020 graver vi i området omkring Lyøvej, Fejøvej, Manøvej og Bogøvej i Nordborg.

Gravearbejdet skyldtes bl.a. kloakseparering – læs mere om kloakseparering her.

Samtidigt med kloaksepareringen lægger vi også rør til udvidelsen af fjernvarmenettet – læs mere om fjernvarme på Nordals her.

 

SYDALS - Rubæk

 

Rubæk spærret

Rubæk ved Skovby vil være spærret på grund af kloakarbejde i tidsrummet fra kl. 7-15, mandag til torsdag i hele november 2020.

Der bliver lagt asfalt i uge 50. 

 

GRÅSTEN - Palægade, Elleygade, Jernbanegade og Kongevej

I  Gråsten er vi i øjeblikket ved at kloakseparere på Palægade, dele af Elleygade, Jernbanegade og Kongevej (se det lilla område på kortet over Gråsten bymidte).

Arbejdet foregår i løbet af 2020.

Læs mere om kloakseparering her.

Inden det egentlige gravearbejde går i gang, er der forundersøgelse af kloaksystemet. Det kan være spuling, opmåling, fotoregistrering og andet nødvendigt forarbejde.

Beboerne i området bliver løbende orienteret om arbejdet.