Undskyld – vi graver

Når vi reparerer kloakken eller lægger nye vandrør, er vi nødt til at grave

Lige nu graver vi her …

Meget af det arbejde, vi udfører i Sønderborg Forsyning, betyder, at vi er nødt til at grave – og dermed afspærre veje og gader.

Lige nu graver vi bl.a. her:

NORDBORG - Lyøvej, Fejøvej, Manøvej og Bogøvej

Fra 14. april til 23. oktober 2020 udfører vi kloakseparering i området omkring Lyøvej, Fejøvej, Manøvej og Bogøvej i Nordborg.

Læs mere om kloakseparering her.

Samtidigt med kloaksepareringen lægger vi også rør til udvidelsen af fjernvarmenettet – læs mere om fjernvarme på Nordals her.

 

SYDALS - Fjelby, Skovbyvej, Kegnæsvej og Sarup Kirkevej

Status uge 38

Skovbyvej
Trykledningerne er færdige. I uge 41-42 etablerer vi pumpestationer til de enkelte ejendomme. 

Nypølsgade og Nypølsrend
Lægningen af hovedledningerne er i gang, og sætning af stik følger.

Klapleddet
Lægningen af hovedledningerne er i gang og sætning af stik følger

Skovbyballe, Nedervej og Birke
Opstart boring af hovedledninger ca. uge 40

 

GRÅSTEN - Palægade, Elleygade, Jernbanegade og Kongevej

I  Gråsten er vi i øjeblikket ved at kloakseparere på Palægade, dele af Elleygade, Jernbanegade og Kongevej (se det lilla område på kortet over Gråsten bymidte).

Arbejdet foregår i løbet af 2020.

Læs mere om kloakseparering her.

Inden det egentlige gravearbejde går i gang, er der forundersøgelse af kloaksystemet. Det kan være spuling, opmåling, fotoregistrering og andet nødvendigt forarbejde.

Beboerne i området bliver løbende orienteret om arbejdet.