Undskyld, vi graver – på Nordals

Vi er på vej til Nordals med billig fjernvarme - det betyder desværre gravearbejde

Udvidelse af fjernvarmenettet på Nordals

Midlertidig ensretning af Stationsvej

Frem til uge 4 vil Stationsvej være ensrettet i sydgående retning. Der vil være skiltet til omkørsel ad Ringvej-Holmgade-Storegade.

Reetablering af stenbelægningen på Storegade/Stationsvej

I øjeblikket er dele af stenbelægningen på Storegade og Stationsvej blevet midlertidigt lappet med sten eller asfalt.

Det er absolut en midlertidig løsning, og når anlægsarbejdet er endeligt afsluttet løbet af det første halvår af 2021, vil alle dele af strækningen blive korrekt reetableret.

Her arbejder vi frem til januar 2021

Fra september 2020 og frem til udgangen af januar 2021 fortsætter vi etableringen af en transmissionslinje mellem det nye fjernvarmeværk i Havnbjerg og de eksisterende varmecentraler på Thurøvej og Tangsholmvej.

Arbejdet foregår i området omkring Oksbølvej, Ringvej og Stationsvej, hvor dele af vejene i perioder vil være helt eller delvist spærrede: