Vandet er tilbage i Gråsten

Natten til torsdag den 20. februar måtte vi lukke for vandet i Gråsten

 

Vi lukkede – kortvarigt – for vandet i Gråsten

I forbindelse med renovering af vandledningen på Ahlfeldvej i Gråsten, måtte vi desværre afbryde for vandtilførslen til dele af Gråsten midtby, Adsbøl, Fiskbækvej mv.

Afbrydelsen fandt sted onsdag den 19. februar fra kl. 22.00 – 01.00.

Lukningen af vandet betød, at der ikke var vand i hanerne, ligesom det heller ikke var muligt at skylle ud i toilettet.

Der kan i dagene efter være risiko for misfarvet vand. Vi beklager evt. gener.

Nu, hvor renoveringen er fuldført, er der ikke flere gamle støbejernsledninger mellem Gråsten Vandværk og Fiskbækvej – og dermed er forsyningssikkerheden til Gråsten by og omegn kraftigt forbedret.

Du kan altid se aktuelle driftsforstyrrelser på vores hjemmeside – her

Læs også om …