Vesterlund Genbrugsplads

Genvejen 1-5 – 6430 Nordborg Du kan læse en folder om genbrugspladsen og om, hvordan den er blevet til her.

Affaldstyper på Vesterlund Genbrugsplads
Genanvendelse
Akkumulatorer Gips Pap Tegl og beton
Autoruder Jern og metal Plastdunke af PE og PET Telefonbøger
Aviser og ugeblade Have- og grenaffald til kompost PP og PS plast Trykflasker
Bøger Hvid sanitet Plastfolie Træ
Dæk Jord PVC Tøj
Flasker Kabelskrot Stort plast Vinduer i rammer
Forbrænding
Madrasser og tæpper Småt brændbart Stort brændbart
Specialbehandling
Belysning Farligt affald Imprægneret træ Skærme og monitorer
Små husholdningsapparater Store husholdningsapparater
Deponi
Deponi Eternit