Ordensregler på genbrugspladserne

 

Der kan opstå problemer mellem kunderne og de ansatte på genbrugspladserne.
Derfor har vi lavet et sæt ordensregler, som alle skal overholde.
Ordensreglerne hænger på de enkelte pladser.

 

  • Emballeret affald skal være i klare sække
  • Affald skal afleveres i containerne og sorteres ifølge skiltene
  • Hvis du er i tvivl om noget, så spørg genbrugsvejlederen
  • Du skal feje efter dig
  • Du må kun tage noget i containeren, hvis du har fået lov af genbrugsvejlederen
  • Du skal forlade genbrugspladsen, når du er færdig
  • Tyveri anmeldes til Politiet
  • Genbrugsvejlederen må bortvise folk fra genbrugpladsen