Nørrekobbel Genbrugsplads

Nørrekobbel 7 – 6400 Sønderborg

Affaldstyper på Nørrekobbel Genbrugsplads
Genanvendelse
Akkumulatorer Gips Plastfolie Træ
Autoruder Jern og metal PP og PS plast Tøj
Aviser og ugeblade Hvid sanitet PVC Vinduer i rammer
Bøger Kabelskrot Stort plast
Dæk Pap Tegl og beton
Flasker Planglas Telefonbøger
Flamingo Plastdunke af PE og PET Trykflasker
Forbrænding
Madrasser og tæpper Småt brændbart Stort brændbart
Specialbehandling
Belysning Farligt affald Imprægneret træ Skærme og monitorer
Små husholdningsapparater Store husholdningsapparater
Deponi
Deponi Eternit