Hvilke materialer må komme i din genbrugsbeholder?

 

Hvis du bor i hus i Sønderborg kommune, har du sandsynligvis en todelt genbrugsbeholder, hvor du kan aflevere genbrugelige materialer.

Inden du smider dit genbrugsaffald i genbrugsbeholderen, er det vigtigt, at du er opmærksom på 3 simple regler:

  1. Materialerne skal være TØRRE
  2. Materialerne skal være RENE – uden rester af f.eks. mad
  3. Materialerne skal være LØSE – altså ingen poser eller indpakning

I hvilket rum?
Din beholder har to rum – et STORT og et LILLE. Det er meget vigtigt, at du sørger for at sortere dit genbrugaffald rigtigt, så materialerne kommer i det rigtige rum. Nedenfor kan du se, hvad der skal i det store og i det lille rum – og hvad kun ikke må smide i genbrugsbeholderen:

I det LILLE RUM

kan du aflevere metal, glas og hård plast.
Se eksempler her:

METAL

JA TAK til

 

NEJ TAK til

GLAS

JA TAK til

 

NEJ TAK til

HÅRD PLAST

JA TAK til

 

NEJ TAK til

I det STORE RUM

kan du aflevere papir, pap og blød plast.
Se eksempler her:

PAPIR

JA TAK til

 

NEJ TAK til

PAP

JA TAK til

 

NEJ TAK til

BLØD PLAST

JA TAK til

 

NEJ TAK til