Hvor ender dit affald?

Vi sender mere til genanvendelse end nogensinde før. Følg dit genbrugs rejse fra skraldespand til nyt produkt.

Du gør en forskel, når du sorterer

På bare seks måneder har vi i fællesskab halveret mængden af affald, som vi sender til forbrænding. Og sendt 3 gange så meget til genanvendelse end vi gjorde før. Når du sorterer dit affald, er du hver dag med til at spare på vores jords knappe ressourcer.
I oversigten kan du se fordelingen af det affald, som er blevet samlet ind i det sidste halve år før, vi skiftede til den nye ordning, og i det første halve år efter. Og herunder kan du følge hver af fraktionerne fra din skraldespand til genanvendelse.

Klik på den fraktion, som du vil følge

RESTAFFALD

1. 

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget i Sønderborg.

2. 

Her bliver affaldet brændt og omsat til varme og strøm.

3. 

Den varme og strøm bruges til at forsyne husstande i Sønderborg Kommune.

GLAS

1.

Vi indsamler glas og flasker hos dig og kører glasaffaldet til et sorteringsanlæg i Rødekro.                

2.

Her bliver glasset vasket rene og sorteret efter farve, hvorefter det bliver kørt videre til genanvendelse. 

3.

På genanvendelsesanlægget bliver det sorterede og rene glas smeltet om og brugt igen til nye glasprodukter.

4.

Det genbrugte glas bruges blandt andet i fremstillingen af nye flasker, vinduer og marmeladeglas.

MADAFFALD

Følg madaffaldets rejse fra din skraldespand til genanvendelse i videoen

1. 

Det indsamlede madaffaldet bliver omlæsset i Ragebøl og køres til et anlæg i Holsted.

2.

Ved ankomst på anlægget bliver poserne med madaffaldet skåret op.

3.

Maden bliver mast til en flydende masse kaldet pulp og poserne bliver siet fra.

4.

Pulpen omdannes til biogas og restproduktet anvendes som gødning på markerne.

METAL

1.

Vi indsamler metallet hos dig og kører det til et sorteringsanlæg i Kolding. 

2.

Metallet vaskes, sorteres og presses i baller, så det kan transporteres til genanvendelse.

3.

På genanvendelsesanlægget bliver de forskellige metaller smeltet om og brugt igen. 

4.

Dit metal kan blandt andet blive brugt i produktionen af nye dåser til mad og sodavand. 

PLAST

1.

Vi indsamler Plast-affaldet hos dig og kører det til et sorteringsanlæg i Gråsten. 

2.

Affaldet sorteres i plasttyper, presses i baller og køres til genanvendelse i Krefeld.

3.

Her bliver plastikken finsorteret, vasket, smeltet og lavet til små stykker granulat af råplast. 

4.

Råplasten bliver brugt i produktionen af nye produkter fx. plastikposer og fleecetrøjer. 

MAD- & DRIKKEKARTONER

1.

Vi indsamler Plast-affaldet hos dig og kører det til et sorteringsanlæg i Gråsten. 

2.

Kartonerne sorteres fra andet plast og køres til genanvendelse på et anlæg i Krefeld.

3.

Her bliver kartonerne vasket, og plastikfolien bliver adskilt fra papirfibrene i midten.

4.

Når de er grundigt renset, bliver papirfibrene genanvendt i nye papirprodukter. 

PAPIR & PAP

1.

Vi indsamler papir og pap hos dig og afleverer det på et sorteringsanlæg i Rødekro.            

2.

Her bliver det sorteret og presset til baller af pap og baller af papir, som køres videre til en papirfabrik.

3.

På fabrikken fjernes farve, tape, clips o.lign fra papiret og papirfibrene opløses og renses i vand.

4.

Noget bliver bleget og genanvendt som papir, mens andet bliver til æggebakker, pap eller byggematerialer. 

MILJØKASSE

1.

Skraldmanden tager din fyldte Miljøkasse med og afleverer ved vores laboratorie på Ellegårdvej i Sønderborg.

2.

Kassens bliver tømt og indholdet bortskaffes hvis muligt i laboratoriet på forsvarligvis for miljøet.

3.

Andet af det miljøfarlige affald bliver pakket omhyggeligt og sendt videre til bortskaffelse i bl.a. Odense.