Forstå din regning

Hvad betyder acontorate, vandafledning og grundvandssikring? Få svaret her

Har du svært ved at forstå din regning?

Hvis du har svært ved at forstå din regning, er der hjælp at hente her, hvor du kan se, hvad du betaler for.

Hvad betyder ’acontorate’?

Som kunde ved Sønderborg Forsyning betaler du to acontorater i løbet af året – en i starten af april i forbindelse med årsopgørelsen (1. acontorate) og en i oktober måned (2. acontorate).

’Aconto’ betyder kort sagt, at du betaler et fastsat beløb som forskud. Vi beregner, hvor meget du betaler i acontorate ud fra dit forbrug i de forgangne år.

Når dit reelle årsforbrug bliver gjort op, bliver de acontoindbetalinger, du har betalt i løbet af året, modregnet. Har du brugt mere, end vi regnede med, skal du betale lidt mere – eller har du penge til gode.

Vi har også en forklaring af begreber og beløb på din aconto-regning.

Har du andre spørgsmål til din regning, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på mail: info@sonfor.dk eller tlf.: 88 43 53 00.

Priser og takster - Sønderborg Forsyning

Her finder du alle vores priser og takster for affald, drikkevand, spildevand og varme.