Forstå din regning

Hvad betyder acontorate, vandafledning og grundvandssikring? Få svaret her

Har du spørgsmål til din regning?

Her kan du se, hvad de forskellige poster på regningen betyder og hvad du betaler for:

Har du andre spørgsmål til din regning, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på mail: info@sonfor.dk eller tlf.: 88 43 53 00.

R

Her kan du se, hvor meget vand vi har registreret, du har brugt i 2022.

t

Hvis du får vand fra Sønderborg Forsyning er Vand enhedspris det, du betaler for det vand, du har brugt.

Hvis du får vand fra et privat vandværk, har du ikke denne postering på din opgørelse.

t

Hvis du får vand fra Sønderborg Forsyning, betaler du et Fast årligt bidrag pr. måler for hver vandmåler i din husstand. Bidraget går til faste vedligeholdelsesudgifter i vandforsyningen.

Hvis du får vand fra et privat vandværk, har du ikke denne postering på din opgørelse.

t

Bidrag – grundvandssikring er betaling til en vandfond, oprettet af de ca. 40 forskellige vandværker i Sønderborg Kommune.

Vandfonden vil gennem en lang række forskellige tiltag sikre, at vores grundvand forbliver af høj kvalitet, f.eks. ved at plante skov. som det er sket i Oksbøl.

Hvis du får vand fra et privat vandværk, har du ikke denne postering på din opgørelse.

t

Statsafgift – vand og Statsafgift – drikkevandsbidrag er vandafgifter, Sønderborg Forsyning opkræver på vegne af den danske stat.

Hvis du får vand fra et privat vandværk, har du ikke denne postering på din opgørelse.

t

Det vand, du henter ind i huset, når du f.eks. tænder for vandhanen eller vaskemaskinen, bliver ledt ud af huset igen som spildevand.

Vandafledning dækker de udgifter, der er forbundet med at lede dit spildevand ud til renseanlæggene og rense det.

t

Du betaler ikke for din genbrugsbeholder, men her kan du se, hvilken type du har.

R

Fast genbrugsgebyr parcelhus dækker de omkostninger, der er forbundet med håndteringen af de genanvendelige materialer fra din genbrugsbeholder.

R

Fast gebyr parcelhus går til driften af de otte genbrugspladser, miljøstationerne, anlæg til behandling af olie- og kemikalieaffald osv.

R

Denne betaling dækker udgifterne til indsamling af dit restaffald,  dvs. renovationsordningen og forbrænding af restaffaldet samt din mulighed for at anbringe poser med batterier, småt elektronik og sparepærer på låget af beholderen.

Hvor meget du betaler, afhænger af størrelsen på din restaffaldsbeholder.

R

Opgørelse i alt er den samlede opgørelse for dit forbrug i 2022.

VIGTIGT: Det er ikke dette beløb, du skal betale. Du har nemlig to gange i løbet af året betalt acontorater, der gerne skulle dække dit forbrug i 2022.

Hvis det ved årsafregningen viser sig, at du har betalt for meget eller for lidt aconto, bliver dette modregnet i opkrævningen.

Det beløb, du skal betale, finder du på nederste linje – ved den røde prik.

R

Opkrævet aconto viser, hvor meget du har betalt aconto i 2022.

Beløbet bliver modregnet dit faktiske forbrug.

R

Forskelsbeløbet er forskellen mellem det, du har betalt aconto i løbet af 2022 og betalingen for dit faktiske forbrug.

Hvor meget du betaler aconto, er beregnet ud fra dit forbrug det foregående år.

Er forskelsbeløbet positivt, har dit forbrug således været større end forventet – er det negativt, har du brugt mindre, end du gjorde i 2021.

R

Her kan du se, hvad du skal betale nu.

Det samlede beløb er forskelsbeløbet mellem dit forbrug i 2022 og det, du har betalt aconto i 2022 + betaling af 1. acontorate for 2023.

t

1. acontorate er det første acontobetaling for dit forbrug næste år.

Som kunde ved Sønderborg Forsyning betaler  du to acontorater i løbet af året – en i starten af april i forbindelse med årsopgørelsen (1. acontorate) og en i oktober måned (2. acontorate).

’Aconto’ betyder kort sagt, at du betaler et fastsat beløb som forskud. Når dit reelle årsforbrug bliver gjort op, bliver de to acontoindbetalinger, du har betalt i løbet af året, modregnet. Det betyder, at du nogle gange skal betale en smule mere – andre gange vil du have noget til gode.

Vi beregner, hvor meget du betaler i acontorate ud fra dit forbrug i de forgangne år.

t

Specifikation af 1. acontorate
Her kan du se, hvordan vi har beregnet din 1. acontorate for 2022. Beregningen er sket ud fra de oplysninger, vi har om dit vandforbrug samt hvilke beholdere, vi har registreret, du har i din husstand.

2. acontorate bliver opkrævet i oktober 2022.
At betale ‘aconto’ betyder, at du indbetaler ‘på forhånd’ – dvs. du betaler for dit forventede forbrug.

Hvis du får vand fra et privat vandværk, har du ikke denne specifikation på din opgørelse.

Priser og takster - Sønderborg Forsyning

Her finder du alle vores priser og takster for affald, drikkevand, spildevand og varme.

Hvad betyder ’acontorate’?

Som kunde ved Sønderborg Forsyning betaler du to acontorater i løbet af året – en i starten af april i forbindelse med årsopgørelsen (1. acontorate) og en i oktober måned (2. acontorate).

’Aconto’ betyder kort sagt, at du betaler et fastsat beløb som forskud. Vi beregner, hvor meget du betaler i acontorate ud fra dit forbrug i de forgangne år.

Når dit reelle årsforbrug bliver gjort op, bliver de acontoindbetalinger, du har betalt i løbet af året, modregnet. Har du brugt mere, end vi regnede med, skal du betale lidt mere – eller har du penge til gode.

Herunder kan du se en række formuleringer, du også kan finde på din årsopgørelse. Klik på den formulering, du gerne vil have hjælp til at forstå.

Vand enhedspris

Hvis du får vand fra Sønderborg Forsyning er Vand enhedspris det, du betaler for det vand, du har brugt.

Hvis du får vand fra et privat vandværk, har du ikke denne postering på din opgørelse.

Fast årligt bidrag pr. måler

Hvis du får vand fra Sønderborg Forsyning, betaler du et fast bidrag pr. vandmåler i din husstand. Bidraget går til faste vedligholdelsesudgifter i vandforsyningen.

Hvis du får vand fra et privat vandværk, har du ikke denne postering på din årsopgørelse.

Bidrag - grundvandssikring

Bidrag – grundvandssikring er betaling til en vandfond, oprettet af Sønderborg Kommunes ca. 40 almene vandværker. Vandfonden vil gennem en lang række forskellige tiltag sikre, at vores grundvand forbliver af høj kvalitet.

Statsafgift - vand/drikkevandsbidrag

Statsafgifterne er vandafgifter, Sønderborg Forsyning opkræver på vegne af den danske stat.

Vandafledning

Alt det vand, du henter ind i huset, når du f.eks. tænder for vandhanen, skal ud af huset igen som spildevand. Vandafledning dækker udgifterne, der er forbundet med at lede dit spildevand ud til renseanlæggene og rense det.

Fast genbrugsgebyr parcelhus

Genbrugsgebyret dækker de omkostninger, der er forbundet med sortering af materialerne fra din genbrugsbeholder.

Genbrug xxx-beholder

Du betaler ikke for din genbrugsbeholder – her kan du blot se, hvilken type beholder du har.

Fast gebyr parcelhus

Det faste gebyr betaler udgifter til driften af genbrugspladser, miljøstationer, anlæg til behandling af olie- og kemikalieaffald osv.

xxx restaffald xx dages tømning

Betalingen til tømning af din restaffaldsbeholder dækker udgifterne til indsamling af dit restaffald samt din mulighed for at anbrunge poser med batterier, småt elektronik og sparepærer på låget af beholderen.

Hvor meget du betaler, er afhængigt af størrelsen på din restaffaldsbeholder.

Opgørelse i alt

Opgørelse i alt er den samlede opgørelse for dit forbrug i 2019.

VIGTIGT: Opgørelse i alt er ikke det beløb, du skal betale nu. Du har nemlig to gange i løbet af 2019 betalt acontorater til dækning af dit forbrug.

Hvis det ved årsafregningen viser sig, at du har betalt for meget eller for lidt aconto, bliver dette modregnet i opkrævningen.

Det beløb, du skal betale, står – også med fed skrift – lidt længere nede på årsopgørelsen.

Opkrævet aconto for perioden xxx

Opkrævet aconto viser, hvor meget du har indbetalt aconto i løbet af 2019. Beløbet bliver trukket fra dit samlede forbrug i 2019, dvs. ‘opgørelse i alt’.

Omkostninger (papirfaktura)

Omkostninger (papirfaktura) betaler du kun, hvis du har valgt at få regninger fra Sønderborg Forsyning som brev. 

Hvis du vil undgå at betale gebyret, kan du vælge i stedet at få dine regninger i e-boks eller via Betalingsservice – læs mere her.

1. acontorate

Som kunde ved Sønderborg Forsyning betaler du to acontorater i løbet af året – en i starten af april i forbindelse med årsopgørelsen (1. acontorate) og en i oktober måned (2. acontorate).

’Aconto’ betyder kort sagt, at du betaler et fastsat beløb som forskud. Når dit reelle årsforbrug bliver gjort op, bliver de to acontoindbetalinger, du har betalt i løbet af året, modregnet. Det betyder, at du nogle gange skal betale en smule mere – andre gange vil du have noget til gode.

Vi beregner, hvor meget du skal betale aconto ud fra dit tidligere forbrug.

I alt at betale ...

Her kan du se, hvor meget du skal betale nu. Det samlede beløb er forskelsbeløbet mellem dit forbrug i 2019 og det, du har indbetalt aconto + 1. acontorate for 2020.

Specifikation af 1. acontorate

Her kan du se, hvordan vi har beregnet din 1. acontorate for 2020. Beregningen er sket ud fra de oplysninger, vi har om dit vandforbrug samt hvilke beholdere, vi har registreret, du har i din husstand.

2. acontorate bliver opkrævet i oktober 2020.

At betale ‘aconto’ betyder, at du indbetaler ‘på forhånd’ – dvs. du betaler for dit forventede forbrug.