Flytteaflæsning

Skal du flytte? Så husk at få aflæst din måler til vand og varme

Aflæs dine målere, inden du flytter

Hvis du skal flytte, er det vigtigt, at du får aflæst din vand- og varmemåler. Ellers risikerer du at betale for vand eller varme, der er blevet brugt af andre.

Hvis du bor til leje, er det din udlejer, der skal udfylde skemaet nedenfor.

Flytteaflæsning - side 1 af 2


Ejer- eller lejerskifte

Bemærk: Ved lejebolig skal udlejer udfylde flytteaflæsningen.

Forbrugssted

Ejer eller udlejer

Hvis du skal have penge retur, skal vi bruge dit CPR nr.

Måleraflæsning

Udfyldes kun hvis adressen er fjernvarmekunde ved Sønderborg Forsyning

Overdragelsesdato *

Klik for at vælge dato

Fraflytter - ny adresse til flytteafregning