UK besøger fjernvarmeværk

Den britiske minister-delegation besøgte i sidste uge vores fjernvarmeværk på Nordals.

Britisk minister-delegation besøger Nordals Fjernvarmeværk

”Det er med halmen her som kilde, at vi producerer CO2 neutral fjernvarme”, fortæller Esben Iwers Lauesen og peger ud over rækker med stablede bigballer i den store lagersal på Nordals Fjernvarmeværk.

Han er projektleder for fjernvarmeudrulning i Sønderborg Forsyning og viser værket frem til minister og parlamentarisk undersekretær hos det britiske energiministerium, Lord Martin Callanan, samt en delegation af embedsmænd. Sammen med IEA-konference-deltagere fra 23 øvrige lande, er briterne i Sønderborg for at lære om effektive og rentable løsninger i den grønne omstilling.

”Robotten her sørger for, at der hele tiden er rette mængde halm i ovnen, og det er takket være den, at værket kan driftes ubemandet i op til 72 timer”, fortsætter Esben Lauesen. Under loftet svæver en gul bigballe i jernfavnen på en løftekran og sendes på et bånd ind i forbrændingskammeret, hvor den når flammerne få minutter efter.

Fjernvarme er gennemprøvet koncept i Danmark, hvor over 60% af landets husstande har det som varmekilde. Men for den britiske delegation er CO2 neutral fjernvarme både relativt nyt og fascinerede. Storbritannien har et mål om at være C02 neutral i 2050, og med over 67 mio. mennesker og et klima, der minder om det danske, er potentialet for CO2 reduktion gennem fjernvarme enormt, fortæller Lord Martin Callanan.

”Vi har kun omkring 2% på fjernvarme, mens langt størstedelen af huse og bygninger bliver opvarmet med gas. Vi har 24 mio. individuelle gasfyr, så det er inspirerende at se, hvordan man arbejder med varmenetværk i Danmark. Vi har mange fælles problemer, men forskellige historier og kulturer, så det er meget interessant at blive klogere på, hvordan de forskellige lande tilgår problemerne,” siger Lord Martin Callanan

Verdens opmærksomhed på grøn omstilling, og at blive selvforsynende med energi, er accelereret efter Ruslands invasion af Ukraine. Gas-, olie- og elpriserne er steget markant, og Storbritannien er et af de lande, det har ramt hårdt.  

”I er meget heldige i Sønderborg, at majoriteten i denne tid er på fjernvarme, og at så meget af det kommer fra vedvarende energi. Det fascinerende at komme her og opleve, at størstedelen af borgerne selv i denne tid oplever nogenlunde stabilitet i varmeregningen”, siger Lord Martin Callanan

Han tilføjer, at energieffektivisering er deres bedste mulighed på den korte bane, mens de arbejder på at udrulle fjernvarme. Med omkring 6 millioner bygninger i Storbritannien fra før første verdenskrig og mange helt tilbage fra den industrielle revolution (1760- ca. 1840), kan der hentes meget ved energieffektivisering alene.

Sønderborgs opskrift på et CO2 neutralt energisystem

Verdens grønne øjne hviler på Sønderborg, hvor man siden 2007 i et offentligt/privat fællesskab har arbejdet målrettet mod et C02 neutralt energisystem i 2029. CO2 udledningen er allerede halveret, og IEA’s direktør, Fatih Birol, har udnævnt Sønderborg som ”Verdens hovedstad for energieffektivitet”.

I den masterplan, der udgør ”opskriften” på CO2-nullet, spiller fjernvarme en betydelig rolle. Målet er, at Sønderborg Varme, Sønderborg Forsyning og Broager Fjernvarme kobler fjernvarmenettet sammen, så der kan høstes så meget overskudsvarme fra industrien, at det vil udgøre over 40% af den varme, der er behov for i nettet. Med intelligent styring kan varmeselskaberne effektivt håndtere mange varmekilder. Det fortalte vicedirektør i ProjectZero, Allan Pilgaard-Jensen, den britiske delegation om på fjernvarmeværk-besøget. Han tror på, at besøget kommer til at have positiv indflydelse på Storbritanniens forestående fjernvarme-rejse.

”Jeg har helt klart fornemmelsen af, at det integrerede energisystem, som de blev præsenteret for, er noget af det, briterne tager med hjem fra i dag. De var meget imponerede over det effektive halmværk og inspireret af, hvordan flere varmekilder tænkes ind i et sammenhængende system. De kunne se en stor fordel i, at man ved fjernvarme ikke er afhængig af en enkelt varmekilde, men kan kombinere dem. Der er ingen tvivl om, at de gerne vil i gang hurtigst muligt”, siger Allan Pilgaard-Jensen.

Sønderborg Forsynings halmværk på Nordals forsyner lige nu 1600 husstande med fjernvarme. Når udrulningen af fjernvarmenettet i Guderup inden for et par år er færdigt, er det muligt for 4400 husstande at blive tilsluttet fjernvarme, fortæller projektleder i Sønderborg Forsyning, Esben Laursen.

”Når vi mærker briternes fascinationen af, hvordan vi arbejder med at producere CO2 neutral fjernvarme til borgerne, så rammer det virkelig, hvor stort det faktisk er, at vi har et så højteknologisk, effektivt og grønt fjernvarmeværk her på Nordals. Nu håber vi, at dem der har muligheden, kobler sig på, så vi får opnået det potentiale, der er – både for klimaet og borgerne pengepung”, siger Esben Iwers Lauesen.

Storbritannien har besluttet, at nyopførte boliger fra 2025 ikke længere må kobles til gasnettet. Rådgiver for Energistyrelsen og den danske ambassade i London var med på besøget og skal rådgive de britiske myndigheder om fjernvarmeudrulning fremadrettet.