Fjernvarme på Nordals

Sønderborg Forsyning står i spidsen for etableringen af fjernvarme på Nordals

Ny varmeplan for Nordals

Sønderborg Forsyning står i spidsen for etableringen af en ny fjernvarmeløsning på Nordals – en løsning, der vil sikre nordalsingerne billigere og mere miljørigtigt varme.

De fleste borgere på Nordals får i dag varme i form af naturgas, men i Sønderborg Kommunes varmeplan er Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen udlagt til fjernvarme.

Sønderborg Forsyning har derfor i samarbejde med Sønderborg Kommune udarbejdet plan for, hvordan nordalsingerne kan få billig fjernvarme.

Fjernvarme er billigere – og bedre for miljøet

I 2019 starter opførelsen af et nyt varmeværk med to biomassefyrede kedler på i alt ca. 16 MW. Varmeværket vil kunne forsyne områderne med fjernvarme – og fjernvarmen bliver ikke bare billigere for borgerne på Nordals, det er også væsentlig bedre for miljøet. I modsætning til fossile brændsler som kul, olie og naturgas, der vejer tungt i CO2-regnskabet, er biomassebaseret fjernvarme er nemlig CO2 neutralt.

Borgerne på Nordals kan se frem til – for nogles vedkommende endda særdeles markante – reduktioner af deres varmeregning. Både tilslutningstarifferne og varmepriser vil være på niveau med de takster, som Sønderborg Fjernvarme i dag tilbyder deres kunder, og de takster er blandt Danmarks billigste. De kommende fjernvarmekunder vil samtidigt blive tilbudt gunstige afdragsordninger i forbindelse med tilslutningen til fjernvarmenettet. På den måde sikrer vi, at varmeprisen for den enkelte forbruger bliver mindre allerede fra første dag.

Arbejdet med etableringen kommer til at foregå i to faser:

  • Nordborg og Havnbjerg: 2020 – 2024
  • Svenstrup, Guderup og Egen: 2021 – 2026

Mere end 2.500 boliger får tilbudt fjernvarme

I alt vil mere end 2.500 nordalsiske bygninger efter planen få tilbudt fjernvarme frem til 2026 – bygninger, der i dag bliver opvarmet med enten el, olie, biobrændsel eller naturgas.

I Nordborg og Havnbjerg er der allerede etableret fjernvarme i Østerlund samt i boligforeningerne DANBO og NAB – områderne er markeret med blåt på kortet nedenfor. Beboerne i Østerlund og i DANBO’s og NAB’s boliger vil fremover få fjernvarme fra det nye varmeværk

Både tilslutningstarifferne og varmepriser vil være på niveau med de takster, som Sønderborg Fjernvarme i dag tilbyder deres kunder.

Sønderborg Fjernvarmes takster er blandt Danmarks billigste.

De hvide områder på kortet bliver opvarmet med bl.a. naturgas og får nu mulighed for at blive tilsluttet fjern­varmenettet.

Den røde linje viser, hvor forsynings­ledningen vil blive trukket.

Tidsplan

Sønderborgs byråd godkendte den samlede projektplan den 29. juni 2016. Siden er Energiklagenævnet af Dansk Gas Distribution A/S (tidligere DONG) og Aftagerforeningen Østerlund Varme blevet bedt om at undersøge en række elementer i projektet.

Den 13. april 2018 stadfæstede Energiklagenævnet Sønderborg Kommunes godkendelse og afviste dermed klagerne. Efterhånden som byggeriet tager form, vil vi mere om detaljerne – både her på siden og direkte til alle de nordalsingere, der fremover får glæde af billig og miljørigtig fjernvarme.