Ingen panik – din vandmåler bliver fjernaflæst

Hvis du får vand fra Sønderborg Forsyning, har du en fjernaflæst vandmåler, der automatisk bliver fjernaflæst én gang om året.

At din vandmåler er fjernaflæst betyder, at vi en gang om året automatisk aflæser dit vandforbrug. Du skal derfor ikke længere indberette dit forbrug til os, og du vil derfor heller ikke modtage aflæsningskort.

Vandmåleren har indbygget læk-alarm, der blinker LEAK i displayet, hvis installationen har en utæthed.

VIGTIGT: Vi anbefaler, at du selv kontrollerer dit vandforbrug én gang om måneden. På den måde kan du løbende holde øje med dit forbrug og undgå grimme overraskelser, hvis du har haft et skjult brud.  

Vi har lavet et skema, så du nemt kan følge med i dit vandforbrug. Du kan hente skemaet her 

Får du vand fra et privat vandværk?
I Sønderborg Forsyning leverer vi drikkevand til cirka halvdelen af borgerne i Sønderborg Kommune. Er du i tvivl, om du får drikkevand fra os, kan du se på kortet nedefor.

Hvis du bor i et af de med blåt markerede områder, får du drikkevand fra Sønderborg Forsyning – og du har en fjernaflæst måler.

Hvis du ikke bor i et af de markerede omårder, kan du se en liste over de private vandværker her.