Din vandmåler bliver fjernaflæst

Men hold alligevel øje med dit vandbrug - det betaler sig

Automatisk aflæsning af din vandmåler

Hvis du får vand fra Sønderborg Forsyning, har du en fjernaflæst vandmåler, der automatisk bliver fjernaflæst én gang om året.

At din vandmåler er fjernaflæst betyder, at vi en gang om året automatisk aflæser dit vandforbrug. Du skal derfor ikke længere indberette dit forbrug til os, og du vil derfor heller ikke modtage aflæsningskort.

Vandmåleren kan slå alarm

Din fjernaflæste vandmåler har indbygget alarm, der blinker LEAK i displayet, hvis dit forbrug ændrer sig markant.

Hvis din vandmåler blinker LEAK, bør du hurtigst muligt kontakte en VVS-installatør, der kan efterse dine installationer.

Selvom din vandmåler er fjernaflæst, er det vigtigt, at du selv holder øje med dit vandforbrug.

Det risikerer at blive meget dyrt.

Hold øje med dit vandforbrug

Vi anbefaler, at du kontrollerer dit vandforbrug én gang om måneden. På den måde kan du løbende holde øje med dit forbrug og undgå grimme overraskelser, hvis du har haft et skjult brud.

Vi har lavet et skema, så du nemt kan følge med i dit vandforbrug.