Find Skjulte Skatte

Undervisningsmateriale om affald - målrettet elever på ungdomsuddannelserne

Affald er ikke kedeligt!

Affald er ikke nødvendigvis raketvidenskab, men det kan være mindst lige så spændende og mindst lige så lærerigt.

House of Sience, skoleelever fra ungdomsuddannelserne, lærere og affaldskonsulenter i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning har udviklet undervisningsmaterialet ‘Find skjulte skatte’ om affald. Materialet er målrettet elever på ungdomsuddannelserne.

Visionen er at gøre de unge mennesker på ungdomsuddannelserne mere bevidste om deres produktion af affald – så de bliver motiveret til at sortere deres genanvendelige affald fra, handle mere bevidst ind og bortskaffe miljøfarligt affald korrekt.

Materialet indeholder tolv temaer om affald og genanvendelse. Hvert tema indeholder en introtekst, en lille film, opgaver og forslag til aktiviteter. Temaerne egner både til klasseundervisning, gruppearbejde og tværfaglige projekter.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsen.

Læs mere på findskjulteskatte.dk