PRIVAT      BESØG OS      OM OS

Erhvervsaffald

Erhvervsaffald – Fast bidrag erhverv

 

Sønderborg Forsyning udsender hvert år – på vegne af Sønderborg Kommune – opkrævninger for ”Fast bidrag erhverv” til alle kommunens virksomheder.

Hvis du har spørgsmål omkring din virksomheds betaling af bidraget, kan du kontakte Sønderborg Kommune – Erhverv & Affald på tlf.: 8872 5182.

Din virksomhed kan søge om fritagelse for at betale gebyret 

En fritagelse gælder kun for det år, regningen dækker. Du skal søge om fritagelse på virk.dk – her.

 

Hvad er ”Fast bidrag erhverv”?
”Fast bidrag erhverv” er et administrationsgebyr. Alle virksomheder skal betale et administrationsgebyr for erhvervsaffald – og dette gebyr hedder: Fast bidrag erhverv.

Gebyret er beregnet ud fra et gennemsnit af Sønderborg Kommunes omkostninger til administration på affaldsområdet. Omkostningerne dækker bl.a.:

 

  • Anvisningsordninger
  • Udarbejdelse af regulativer, affaldsplaner og affaldsinformationskampagner
  • Betaling af bidrag til nationale databaser for affaldsdata, affaldsregisteret og affaldsregulativsystemer


Fritagelse

Din virksomhed kan søge om fritagelse for at betale gebyret, hvis den opfylder ét af følgende tre kriterier:

Virksomheden er ophørt før 1.1.2017

Din virksomhed bliver fritaget, hvis den er lukket og anført som ophørt i CVR-registeret før 1. januar 2017.

Virksomheden har ingen affaldsproduktion

Din virksomhed bliver fritaget for gebyret, hvis virksomheden reelt ikke generer affald.

I din ansøgning om fritagelse for betaling af gebyret skal du redegøre for, hvordan du driver virksomheden uden, at du har erhvervsaffald på arbejdsstedets eller virksomhedens adresse.

Vær opmærksom på, at de fleste virksomheder i almindelig drift producerer affald – det kunne være affald fra et køkken eller en kantine, pap og papir fra kontoret eller elektrisk og elektronisk affald.

Virksomheden har i 2015 haft en omsætning og/eller lønsum på under 300.000 kr.

Din virksomhed kan blive fritaget, hvis du kan dokumentere, at virksomheden havde en årlig omsætning under 300.000 kr. i 2015. Offentlige virksomheder kan ansøge, hvis den årlige lønsum var under 300.000 kr.

Dokumentation kan f.eks. være momsafregning, årsopgørelse, revisorpåtegnet regnskab eller lønsumsregnskab.

Hvis din virksomhed benytter de kommunale ordninger fx dagrenovation eller genbrugsplads, skal du betale gebyret.

Ansøgningsfrist

Din ansøgning skal være modtaget i kommunen senest den 17. juni 2017. Ansøgninger, der er modtaget efter denne dato, bliver ikke behandlet, og du skal betale gebyret.

Hvis du ansøger inden tidsfristen, kan du se bort fra eventuelle betalingspåmindelser, indtil kommunen har behandlet ansøgningen.

Du kan se mere om ”Fast bidrag erhverv” på kommunens hjemmeside – her.