Erhvervsbidraget er afskaffet

Tidligere betalte alle virksomheder hvert år et administrationsgebyr for erhvervsaffald

Fast gebyr – erhverv er afskaffet

Frem til udgangen af 2018 udsendte Sønderborg Forsyning hvert år på vegne af Sønderborg Kommune opkrævninger for ”Fast bidrag erhverv” til alle kommunens virksomheder.

Gebyret er afskaffet pr. 1. januar 2019