PRIVAT      BESØG OS      OM OS

Sønderborg Kraftvarmeværk

Vestermark 16 – 6400 Sønderborg

Åbningstider
Man- fre 7-18
Lør 7-14 eller efter aftale

Affald til Sønderborg Kraftvarmeværk må kun tilføres af:

  • Sønderborg Kommune og samarbejdskommunernes renovationsvæsener.
  • Transportører, der har kontrakt med Sønderborg Kommune om udførelse af kommunale indsamlingsordninger.
  • Transportører, der afhenter affald, som ikke er omfattet af en kommunal indsamlingsordning fra områdets virksomheder og borgere.
  • Erhversvirksomheder i området, der leverer eget affald til forbrænding.

Al henvendelse om levering af affald skal ske til Sønderborg Affald på T 8843 5300.

Læs Kraftvarmeværkets modtageregler på værkets egen hjemmeside.