Budget og priser på fjernvarme

Budget og priser på fjernvarme bliver hvert år anmeldt til Energitilsynet

Budget og priser – fjernvarme

Som det fremgår af Varmeforsyningsloven og anmeldelsesbekendtgørelsen, skal Priser og Budget anmeldes til Energitilsynet, inden budgetperiodens begyndelse og senest samtidig med prisernes ikrafttræden.

Herunder ses budget og priser for Østerlund Varme A/S samt Nordborg Kraftvarmeværk A/S i 2020, der er anmeldt til Energitilsynet.

Budget og priser for Østerlund Varme A/S

Budget og priser for Østerlund Varme – Havnbjerg Varmecentral

Budget og priser for Østerlund Varme – Langesø Varmecentral

Budget og priser for Østerlund Varme – Nordborg Varmecentral

Budget og priser for Nordborg Kraftvarmeværk A/S