Bibliotek

Vil du læse vores sorteringsguide online eller printe et piktogram? Du finder alle vores tryksager her.

Sorterings-vejledninger

Til parcelhuse – sorteringsvejledningen findes på dansk, engelsk og tysk.

DANSK Sorteringsvejledning til hus
ENGLISH How to sort waste in houses
DEUTSCH Sortierhinweise

Til lejligheder – sorteringsvejledningen findes på dansk og engelsk.

DANSK Sorteringsvejledning til lejlighed
ENGLISH How to sort waste in apartments

Børnebog

Læs vores børnebog ‘Ingrid og August lærer om affald‘ højt for dine børn. 

Børnebog: Ingrid og August lærer om affald

Plakater

Sorteringsflyer DANSK

Sorteringsflyer ENGLISH

Sorteringsflyer DEUTSCH

Sorteringsplakat A3

Sorteringsplakat A4

Piktogrammer

Vejledninger

Få mere plads i Plast