Bibliotek

Vil du læse vores sorteringsguide online eller printe et piktogram? Du finder alle vores tryksager her.

Sorteringsvejledning – hvis du bor i hus

Sorteringsvejledningen findes på dansk, engelsk og tysk. 

DANSK Sorteringsvejledning til hus
ENGLISH How to sort waste in houses
DEUTSCH Sortierhinweise

Sorteringsvejledning – hvis du bor i lejlighed

Sorteringsvejledningen findes på dansk og engelsk. 

DANSK Sorteringsvejledning til lejlighed
ENGLISH How to sort waste in apartments

Plakater

Sorteringsflyer DANSK

Sorteringsflyer ENGLISH

Sorteringsflyer DEUTSCH

Sorteringsplakat A3

Sorteringsplakat A4

Piktogrammer

Piktogrammer 50×50 mm

Piktogrammer

Piktogrammer

Piktogrammer

Piktogrammer

Piktogrammer 100×185 mm
DA | EN | DE

Piktogram Madaffald
Dansk English Deutsch

Piktogram Madaffald
Dansk English Deutsch

Piktogram Madaffald
Dansk English Deutsch

Piktogram Madaffald
Dansk English Deutsch

Piktogrammer med affald
DA | EN | DE 

Piktogram Madaffald
Dansk English Deutsch

Piktogram Madaffald
Dansk English Deutsch

Piktogram Madaffald
Dansk English Deutsch

Piktogram Madaffald
Dansk English Deutsch