Få en spand til dit madaffald

Hver husstand kan, hvis de vil, hente en lille køkkenspand til madaffald på vores genbrugspladser.

En køkkenspand til madaffald

Alle husstande i Sønderborg Kommune kan som et tilbud få en lille affaldsspand til deres madaffald. Spanden passer til de udleverede madaffaldsposer og bør blive på adressen ved fraflytning, fx fra en lejebolig.

Da rigtig mange har en anden sorteringsløsning i deres køkken, er den lille spand kun et tilbud og du skal selv hente den, hvis du ønsker den.

Du kan hente madspande på vores genbrugspladser i den bemandede åbningstid.

OBS! Du kan kun få udleveret 1 madspand. Det er altså ikke muligt at hente for andre.