Påhængskøretøj

Trailer, under 500 kg

Hvor skal det hen?


Hvad sker der med affaldet?


Afskaffes ved

Restaffald

Genbrugsplads