14378-pim

Brandtæppe

Hvor skal det hen?

Brandtæpper skal du aflevere på genbrugspladsen i containeren Deponi.


Hvad sker der med affaldet?


Afskaffes ved

Restaffald

Genbrugsplads