Sorteringsguide

Er du i tvivl om, hvor en bestemt affaldstypes skal hen, kan du søge her.
Kan du ikke finde det, du leder efter – så prøv at søge på noget lignende (kan du fx ikke finde ‘deodorant’, kan du i stedet søge på ‘spraydåse’). Kan du stadig ikke finde det, du leder efter, så giv os besked via formularen til højre, så for du svar tilbage – og vi kan sørge for, at det kommer på listen.

Affaldstype  Hvor skal det hen?Hvad sker der med affaldet?
Affald, dagrenovationDRDet er meget vigtigt, at du smider dit restaffald (dvs. alt det, vi ikke kan genbruge) i beholderen til dagrenovation. Du må aldrig aflevere dagrenovationsaffald på genbrugspladsen. Har du mere affald, end der kan være i din beholder, kan du for bare 25 kr. købe ekstra røde sække. Den røde sæk stiller du ved siden af din dagrenovationsbeholder – så tager skraldemanden det med, når han kommer for at tømme din beholder.Dit dagnovationsaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.
AkkumulatorCPGenbrugsplads i kassen til akkumulatorerI Danmark bliver næsten alle solgte blyakkumulatorer samlet ind, og en del af materialerne brugt igen.
AskeDRCPDu kan roligt smide din aske i beholderen til dagrenovation – dog er det vigtigt, at du sørger for, at asken er kold og pakket godt ind i en lukket pose. Vil du aflevere den kolde, indpakkede aske på genbrugspladsen, skal den i containeren til deponi.Nogle mener, man kan anvende aske fra brændeovne som gødning i haven. Men aske indeholder tungmetaller, som havens planter risikerer at optage. Derfor fraråder vi, at du bruger aske som gødning. Er asken afleveret til dagrenovation, sørger filtre på forbrændingsanlægget for, at giftstofferne ikke skader miljøet. Har du afleveret asken til deponi, sørger en membran i bunden af vores deponi i Skodsbøl for, at eventuelle miljøskadelige stoffer ikke siver ned i grundvandet.
AutoruderCPGenbrugsplads i containeren til autoruderGlasset i autoruder bliver brugt igen.
AviserGBIKONCPDu kan smide aviserne i din genbrugsbeholder eller aflevere dem på genbrugsplads i containeren til papir.Papir bliver genanvendt som råmateriale til nye papirprodukter.
Badedyr, luftmadrasser – blødt PVCCPBadedyr, luftmadrasser og andre genstande fremstillet af blødt PVC kan frigive klor, hvis det bliver brændt af. Derfor er det meget vigtigt, at du ikke smider blødt PVC i dagrenovationsbeholderen, men i stedet afleverer det på genbrugspladsen i containeren til deponi.I dag kan vi hverken genbruge eller afbrænde PVC uden at skade miljøet. Derfor bliver blødt PVC indsamlet og opbevaret på vores deponi i Skodsbøl.
Baljer, plastCPGenbrugsplads i containeren til stort plastPlasten bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
Bakker, skumbakker - der har indeholdt frugt eller grøntsagerDRSkumbakkerne, der ofte er en del af emballagen til frugt og grønt, er et plast-blandingsprodukt, vi desværre ikke kan genbruge.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
BarbermaskineCPGenbrugsplads i buret til små husholdningsapparaterBarbermakinerne bliver skilt ad, og materialerne bliver brugt igen.
BatterierBATTERICPDu kan aflevere dine brugte batterier i en klar plastpose på låget af din dagrenovationsbeholder – eller på genbrugspladsen i spanden til batterier.Batterierne bliver skilt ad, og metallerne bliver brugt igen.
Der er producentansvar på batterier, og det betyder, at det er producenten, der betaler for at bortskaffe de brugte batterier.
Bestik af metal, også med skaft af plast eller træGBIKONCPBestik af metal kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til jern/metal -– eller du kan aflevere det til vores genbrugsbutikker, så andre måske kan få glæde af det.Jern og metal bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern. Har dit bestik et skafte af f.eks. træ eller plast, bliver det fjernet, inden metallet bliver genbrugt.
Blade, ugeblade mm.GBIKONCPBlade og ugeblade kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til papir.Papir fra blade og ugeblade bliver brugt igen som råmateriale til nye papirprodukter.
BobleplastGBIKONCPBobleplast kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i beholderen til plastfolie.Plast bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
BoremaskineCPDu kan aflevere din brugte boremaskine på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Boremaskinen bliver skilt ad, og de forskellige materialer bliver brugt igen i andre sammenhænge.
Brochurer og reklamerGBIKONCPBrochurer og reklamer kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til papir.Papir bliver brugt igen som råmateriale til nye papirprodukter.
BrødknivCPDine aflagte brødknive kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til jern/metal – eller til vores genbrugsbutikker, så andre måske kan få glæde af dem.Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
BrødristerCPPå genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Brødristeren bliver skilt ad, og materialerne bliver brugt igen i andre sammenhænge.
Bærbar computerCPPå genbrugspladsen i buret til skærme og monitorerBærbare computere bliver skilt ad, og de enkelte materialer bliver brugt igen i andre sammenhænge.
Bærepose af papir, tomGBIKONCPTomme bæreposer af papir kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til papir.Papiret bliver brugt som råmateriale til nye papirprodukter.
Bærepose af plast, tomGBIKONCPDe tomme bæreposer kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i beholderen til plastfolie.Plasten bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
Bøger (limet/fast ryg)CPDu kan aflevere dine bøger på genbrugspladsen i containeren til bøger – eller til vores genbrugsbutikker, så andre måske kan få glæde af dem.Når du har afleveret dine gamle bøger i containeren, bliver de sorteret af vores medarbejdere. Ryggen bliver skåret af og brændt. For- og bagside bliver brugt igen som pap, mens siderne bliver genanvendt som papir.
Bøger (paperbacks)GBIKONCPDu kan smide dine paperback-bøger i genbrugsbeholderen, aflevere dem på genbrugspladsen i containeren til bøger ¬– eller til vores genbrugsbutikker, så andre måske kan få glæde af dem.Når du har afleveret dine paperbacks i containeren, bliver de sorteret af vores medarbejdere. For- og bagside bliver brugt igen som pap, mens siderne bliver genanvendt som papir.
Bøjler (plast)DRCPBøjler af ren plast kan du smide i beholderen til dagrenovation, aflevere på genbrugspladsen til småt brændbart - eller til vores genbrugsbutikker, så andre måske kan få glæde af dem.Bøjlen bliver brændt på forbrændingsanlægget, og energien anvendt til produktion af el og varme.
Bøjler (ren metal)GBIKONCPBøjler af metal kan du smide i din genbrugsbeholder, aflevere på genbrugspladsen i containeren til jern/metal - eller til vores genbrugsbutikker, så andre måske kan få glæde af dem.Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
Bøjler (af både træ og metal)DRCPBøjler, der er lavet af både træ og metal, kan du smide i beholderen til dagrenovation, aflevere på genbrugspladsen i containeren til træ - eller til vores genbrugsbutikker, så andre måske kan få glæde af dem.Smider du bøjlen i beholderen til dagrenovation, bliver den brændt på forbrændingsanlægget, og energien anvendt til produktion af el og varme. Afleverer du den i containeren til træ, bliver træet brugt igen.
CD afspillerCPDu kan aflevere CD-afspilleren på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.CD-afspilleren bliver skilt ad, og materialerne brugt igen i andre sammenhænge.
CD cover, hylster (tomme)DRCPDu kan smide de tomme CD-hylstre i din beholder til dagrenovation eller aflevere dem på genbrugspladsen i buret til små PP/PS-plast.Hvis du smider de tomme covers i beholderen til dagrenovation, bliver de brændt på forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Afleverer du dem i buret til PP/PS-plast bliver materialet brugt igen.
CD-er og dvd'erDRCPVi kan i dag desværre ikke genbruge hverken CD’er eller DVD’er, så dem kan du smide i din beholder til dagrenovation, aflevere på genbrugspladsen som småt brændbart – eller give til vores genbrugsbutikker, så andre kan få glæde af dem.Hvis du smider CD’er og DVD’er i beholderen til dagrenovation eller afleverer dem som småt brændbart på genbrugspladsen, bliver de brændt på forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme.
CellofanDRCPSelvom det er lavet af plast, kan cellofan desværre bruges igen. Så det skal du bare smide i beholderen til dagrenovation eller aflevere på genbrugspladsen som småt brændbart.Cellofanen bliver brændt på forbrændingsanlægget, og energien anvendt til produktion af el og varme.
ComputerCPGenbrugsplads i buret til små husholdningsapparaterComputeren bliver skilt ad, og de enkelte materialer bliver brugt igen.
CykeldækDRCPCykeldæk er lavet af flere forskellige materialer, der ikke kan skilles ad, og af den grund kan vi desværre ikke genbruge dem. Derfor skal du bare smide cykeldæk i din beholder til dagrenovation eller aflevere dem på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.Cykeldæk bliver brændt, og energien fra forbrændingen anvendes til produktion af el og varme.
DrikkeglasDRCPDrikkeglas er fremstillet af hærdet glas, som vi desværre ikke kan bruge igen. Derfor skal du smide drikkeglas i din beholder til dagrenovation, aflevere det på genbrugspladsen til deponi - eller til vores genbrugsbutikker, så andre kan få glæde af dem. Pak gerne glasset ind i f.eks. en avis, hvis du smider det i beholderen til dagrenovation – så kommer skraldemanden ikke til at skære sig på skårene.Deponiaffald bliver opbevaret på et kontrolleret deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.
DækCPDæk kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til dæk.Gummiet bliver granuleret og anvendt som råmateriale i produktionen af massive gummiprodukter fx måtter, dækkeservietter, fjedrende gulve osv.
Dåser, beskidteDRKan du ikke rengøre dåsen ved at skylle den med koldt vand, skal du bare smide den i beholderen til dagrenovation. Hvis du er i tvivl, om dåsen er ren nok – så smid den til dagrenovation.Dit dagnovationsaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.
Dåser, reneGBIKONCPI din genbrugsbeholder eller på genbrugspladsen i containeren til jern og metal.Jern og metal bliver sorteret på et sorteringsanlæg, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
Elektronik, småtBATTERICPHar du små elektroniske genstande (legetøj, fjernbetjeninger, el-tandbørster el. lign.), kan du aflevere dem i en klar pose på låget af din dagrenovationsbeholder. Så tager skraldemanden dem, når han kommer for at tømme din beholder. Du kan naturligvis også aflevere dem på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Apparaterne bliver skilt ad, og materialerne brugt igen.
Elektronik, stortCPStørre elektroniske genstande som fjernsyn, stereoanlæg eller støvsugere kan du aflevere på genbrugspladsen som elektronik.Apparaterne bliver skilt ad, og materialerne brugt igen.
ElkedelCPElkedler kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Elkedlerne bliver skilt ad, og materialerne bliver genbrugt.
El-tandbørsteBATTERICPEl-tandbørster kan du aflevere i en klar plastpose på låget af din dagrenovationsbeholder – eller på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.El- tandbørsterne bliver skilt ad, og materialerne bliver brugt igen.
Emballage fra vaskepulver, papGBIKONCPTom emballage af pap kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til pap.Pap bliver presset sammen i baller og anvendt som råmateriale i produktionen af nyt pap.
Emballage fra vaskepulver, plastGBIKONCPTom emballage af plast kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i buret til plast (PE – PET – PP/PS).Plast bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
Emballageglas, rene, tommeGBIKONCPRene emballageglas må du meget gerne smide i din genbrugsbeholder – og det er en fordel, hvis du tager et evt. låg af, inden du smider både låg og glas i beholderen. På den måde kan vi nemlig genbruge både glasset og plast/metallet fra låget. Du kan naturligvis aflevere emballageglasset på genbrugspladsen i containeren til flasker.Glasset bliver smeltet om og brugt igen.
Emballageglas, ureneDRKan du ikke rengøre emballgeglasset ved at skylle det med koldt vand, kan du smide det i beholderen til dagrenovation. Hvis du er i tvivl, om galsset er rent nok – så smid det til dagrenovation.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver kørt på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Emballageplast, rentGBIKONCPRen emballageplast kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i beholderen til plastfolie.Plasten bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
Emballageplast, urentDREmballageplast, der har været i kontakt med madvarer, kan vi desværre ikke bruge den igen - og du skal derfor bare smide den urene plastik din beholder til dagrenovation.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme
FlamingoDRCPFlamingo er desværre svært at genbruge, og derfor skal du bare smide flamingo i din beholder til dagrenovation eller aflevere det på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.Indholdet af din dagrenovationsbeholder, og indholdet fra containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Flasker, tomme og skylledeGBIKONCPTomme og skyllede flasker kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til flasker. VIGTIGT: Drikkeglas, glaskarafler, glaskander mv. er lavet af hærdet glas, der ikke kan smeltes om og bruges igen. Hærdet glas skal i stedet i beholderen til dagrenovation eller afleveres på genbrugspladsen i containeren til deponi.Hele flasker bliver sorteret fra og brugt igen efter at være blevet renset. Skår fra flasker og glas bliver smeltet om og anvendt som råmateriale i produktionen af nyt glas. Selv meget små mængder urenheder kan ødelægge mange tons skår.
Flasker, vin eller saftGBIKONCPTomme og skyllede flasker kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til flasker. VIGTIGT: Drikkeglas, glaskarafler, glaskander mv. er lavet af hærdet glas, der ikke kan smeltes om og bruges igen. Hærdet glas skal i stedet i beholderen til dagrenovation eller afleveres på genbrugspladsen i containeren til deponi.Hele flasker bliver sorteret fra og brugt igen efter at være blevet renset. Skår fra flasker og glas bliver smeltet om og anvendt som råmateriale i produktionen af nyt glas. Selv meget små mængder urenheder kan ødelægge mange tons skår.
Fliser, betonCPUglaserede fliser af beton eller natusten kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til jord og beton.Indholdet fra containeren med jord og beton bliver knust og bla. brugt som vejfyld.
Fliser, glaseredeCPGlaserede fliser - fra f.eks. badeværelset - kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til glaseret.Indholdet af containeren til glaseret bliver knust og bla. brugt som vejfyld.
Foliebakker, reneGBIKONCPKan du rengøre foliebakken ved at skylle den, kan du smide den i din genbrugsbeholder eller aflevere den på genbrugspladsen i containeren til jern/metal. Er foliebakken ikke ren, skal du bare smide i din beholder til dagrenovation.Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
Foliebakker, ureneDRUrene foliebakker skal du bare smide i din beholder til dagrenovation. HUSK: Madvarer eller rester af madvarer må pga. sundhedsfare aldrig afleveres på genbrugspladsen.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Forurenet jordCPForurenet jord kan du aflevere på Skodsbøl, Glansager og Vesterlund genbrugspladser.Jorden bliver analyseret for at klarlægge, hvor forurenet den er. Herefter bliver det afgjort, om jorden kan komme på deponiet, eller om den skal afleveres til behandler af forurenet jord.
afgøres det, om den kan lægges på deponiet eller om den skal
bortskaffes til behandler af forurenet jord.
Fotos, fotoalbumDRHar du fotografier, du vil af med, kan du smide dem i din beholder til dagrenovation eller aflevere dem på genbrugspladsen som småt brændbart. Har du gamle fotoalbums, kunne du også overveje at aflevere dem til lokalhistorisk arkiv, hvor man bl.a. indsamler gamle fotografier, så de bliver bevaret for eftertiden.Indholdet af din dagrenovationsbeholder og containeren til smår brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
FrakkerCPFrakker og andet tøj, andre kunne få glæde af, kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til tøj.Tøjet bliver sorteret i Genbrugsbutikkerne. Det allerbedste bliver solgt i butikkerne, mens resten bliver sendt til Tyskland, hvor det bl.a. bliver solgt til genbrug, tæpper og klude.
Friturefedt, afkølet og fastDRCPEr friturefedtet koldt og fast, kan du smide det i beholderen til dagrenovation – eller aflevere det i en lukket beholder på genbrugspladsen som farligt affald.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Fritureolie, flydendeCPFlydende fritureolie kan du aflevere i en lukket beholder på genbrugspladsen som farligt affald.Farligt affald bliver behandlet på et særligt anlæg.
Fryser, rengjort og tømtCPEr din fryser rengjort og tømt for madvarer, kan du aflevere den på genbrugspladsen i containeren til store husholdningsapparater. Det er vigtigt, at du tømmer fryseren for madvarer, da fordærvede madvarer kan udgøre en væsentlig sundhedsfare.Fryseren bliver skilt ad, og materialerne bliver brugt igen i andre sammenhænge.
Fyrfadslys, metal holdere tommeGBIKONCPTomme fyrfadslys kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til jern/metal. Og det gør ikke noget, at der er rester af stearin i holderen.Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
Fyrværkeri, affyretDRAffyret fyrværkeri kan du bare smide i din beholder til dagrenovation.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Fyrværkeri, uaffyretCPUaffyret fyrværkeri kan du aflevere som farligt affald på genbrugspladserne i Skodsbøl, Vesterlund, Glansager og Nørrekobbel. De mindre genbrugspladser kan desværre ikke modtage uaffyret fyrværkeri.Fyrværkeriet bliver brændt på et særligt anlæg til farligt affald.
Gasflasker og gasdåserCPGasflasker og gasdåser kan du aflevere på genbrugspladsen i kassen til trykflasker.Jernet fra de tømte flasker/dåser bliver brugt igen.
GavepapirDRCPSelvom det er papir, kan gavepapir ikke bruges igen. Gavepapir er nemlig belagt med en film, der gør det uegnet til genbrug. Derfor skal du bare smide gavepapiret i din beholder til dagrenovation eller aflevere det på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.Indholdet af din dagrenovationsbeholder og indholdet fra containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
GennemslagspapirDRCPSelvom det er en slags papir, kan gennemslagspapir ikke bruges igen. Derfor skal du bare smide gennemslagspapiret i din beholder til dagrenovation eller aflevere det på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.Indholdet af din dagrenovationsbeholder og indholdet fra containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
GiftCPPlante-, insekt- og anden gift skal du aflevere på genbrugspladsen som farligt affald.Farligt affald bliver afleveret og håndteret på et særligt anlæg.
Gips, hærdetCPHærdet gips kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til tegl og beton.Indholdet fra containeren til tegl og beton bliver knust i to forskellige størrelser og solgt som stabilgrus på Skodsbøl Deponi og Vesterlund Genbrugsplads.
Gips, ikke hærdet spartelgipsCPIkke hærdet gips skal du aflevere på genbrugspladsen i containeren til deponi.Deponiaffald bliver opbevaret på et kontrolleret deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.
Gipsplader, vådrumsgipsCPGipsplader og vådrumsgips skal du aflevere på genbrugspladsen i containeren til gips.Gipsen bliver komposteret sammen med spildevandsslam. Derefter bliver det kørt ud på landbrugsjord som gødning.
Glas fra marmelade og grøntsager, tomme og rengjorteGBIKONCPRene glas kan du smide i genbrugsbeholderen eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til flasker.Glas bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt glas.
Glas, vinglas, ølglasDRCPDrikkeglas er fremstillet af hærdet glas, som vi desværre ikke kan bruge igen. Derfor skal du smide drikkeglas i din beholder til dagrenovation, aflevere det på genbrugspladsen til deponi - eller til vores genbrugsbutikker, så andre kan få glæde af dem. Pak gerne glasset ind i f.eks. en avis, hvis du smider det i beholderen til dagrenovation – så kommer skraldemanden ikke til at skære sig på skårene.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme
Deponiaffald bliver opbevaret på et kontrolleret deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.
GlasvaserCPGlasvaser er fremstillet af hærdet glas, der desværre ikke kan smeltes om. Derfor skal glasvaser afleveres på genbrugspladsen i containeren til deponi - eller til vores genbrugsbutikker, så andre kan få glæde af dem.Deponiaffald bliver opbevaret på vores kontrollerede deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.
Glødepærer - alm. elpærerDRCPGammeldags glødepærer indeholder en del materialer, som vi hver for sig ville kunne genbruge. Desværre er det ikke praktisk muligt at adskille materialerne, og derfor skal du bare smide de brugte glødepærer i beholderen til dagrenovation - eller aflevere dem på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.Indholdet af din dagrenovationsbeholder, og indholdet fra containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
GreneCPGrene kan du aflevere på genbrugspladserne - dog ikke på Nørrekobbel, der desværre ikke kan modtage haveaffald.På Glansager, Skodsbøl og Vesterlund bliver grene, der er tykkere end 7 cm, sorteret fra. De tykkere grene bliver brugt som biobrændsel. De mindre grene og grene fra de andre genbrugspladser bliver knust og lagt i kompostmiler. Efter nogle måneder er grenene blevet til næringsrig kompost, som du kan købe og bruge i din have.
Grillkul, grillbriketter brugteDRCPHar du brugte grillkul og grillbriketter, skal du sørge for, at de bliver kølet af, og så pakke dem ind og smide dem i din beholder til dagrenovation - eller aflevere dem på genbrugspladsen i containeren til deponi.Brugte grillkul og aske kan vi desværre ikke bruge igen. Er asken afleveret til dagrenovation, sørger filtre på forbrændingsanlægget for, at giftstofferne ikke skader miljøet. Har du afleveret de brugte kul til deponi, sørger en membran i bunden af vores deponi i Skodsbøl for, at eventuelle miljøskadelige stoffer ikke siver ned i grundvandet.
Grillkul, grillbriketter ubrugteDRCPUbrugte grillkul og grillbriketter kan du smide i din beholder til dagrenovation eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.Grillkul og grillbriketter bliver sammen med det øvrige indhold af din beholder til dagrenovation og containerne til småt brændbart brændt på forbrændingsanlægget, og energien anvendt til produktion af el og varme
Grydelåg, glasDREr dit grydelåg af glas, skal du smide det i beholderen til dagrenovation eller aflevere det på genbrugspladsen til deponi. Glaslåg er nemlig fremstillet af hærdet glas, der desværre ikke kan genbruges.Deponiaffald bliver opbevaret på vores kontrollerede deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.
Gryder og låg, metalGBIKONCPGryder og låg af metal kan du smide i din genbrugsbeholder, aflevere på genbrugspladsen i containeren til jern/metal - eller til vores genbrugsbutikker, så andre kan få glæde af dem. Er låget af glas, skal det til dagrenovation eller afleveres på genbrugspladsen til deponi – glaslåg er nemlig fremstillet af hærdet glas, der desværre ikke kan genbruges.Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
Gulvtæpper, småDRCPSmå gulvtæpper kan du smide i din beholder til dagrenovation, aflevere på genbrugspladsen i containeren til gulvtæpper og madrasser – eller til vores genbrugsbutikker, hvis tæppet stadig er i god stand og måske kunne bruges af andre.Hvis du afleverer gulvtæpper i containeren, bliver de kørt i til vores genbrugsplads i Skodsbøl, hvor de bliver skåret i mindre stykker og kørt til forbrænding.
Gulvtæpper, storeCPStørre gulvtæpper kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til gulvtæpper og madrasser.Gulvtæpperne bliver kørt i til vores genbrugsplads i Skodsbøl, hvor de bliver skåret i mindre stykker og kørt til forbrænding.
Gummislanger, cykelDRCPGummislanger skal du smide i beholderen til dagrenovation eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.Indholdet af din dagrenovationsbeholder og indholdet fra containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Gødning (fra dyr)DRNår du skifter halmen i kaninburet eller tømmer bakken under kanariefuglene, skal du bare smide resterne i din beholder til dagrenovation. Du må nemlig ikke aflevere ekskrementer fra dyr på genbrugspladsen som f.eks. haveaffald, da der kan opstå smittefare.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
HalogenpærerDRCPBrugte halogenpærer kan vi desværre ikke bruge igen, så dem må du gerne smide i beholderen til dagrenovation eller aflevere som småt brændbart på genbrugspladsen.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
HaveaffaldCPDit haveaffald kan du aflevere på genbrugspladserne - dog ikke på Nørrekobbel, der desværre ikke kan modtage haveaffald.Haveaffaldet bliver knust og lagt i kompostmiler. Efter nogle måneder er haveaffaldet blevet til næringsrig kompost, som du kan købe og bruge i din have. På Glansager, Skodsbøl og Vesterlund bliver grene, der er tykkere end 7 cm, samlet og brugt som biobrændsel.
Haveslanger, vandslangerCPHaveslanger er fremstillet af blødt PVC, der kan afgive gifte stoffer, hvis det bliver brændt af. Derfor skal du aflevere haveslanger på genbrugspladsen i containeren til deponi.Affaldet bliver deponeret på kontrolleret deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.
Hele tagplader af asbest/eternitCPGenbrugsplads, eternitEternit bliver kørt til et særligt område til eternit på Skodsbøl Deponi.
Husholdingsfolie, der har været i kontakt med madDRHar plastfolien været i kontakt med madvarer, kan den ikke bruges igen. Derfor skal du bare smide den i beholderen til dagrenovation.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Hård plasticGBIKONCPHård plastik kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugsplads i buret til plast (PE - PET - PP/PS - stort plast)Plasten bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
HårtørrerCPGenbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.De små husapparater bliver skilt ad, og materialerne brugt igen i nye sammenhænge.
IldslukkereCPGenbrugspladsen i kassen til trykflasker.Jernet fra de tømte flasker bliver brugt igen.
Ilt- og gasflaskerCPGenbrugspladsen i kassen til trykflasker.Jernet fra de tømte flasker bliver brugt igen.
Imprægneret træCPGenbrugspladsen i containeren til imprægneret træ.Det er vigtigt at adskille imprægneret og ikke-imprægneret træ. Imprægneret træ kan nemlig afgive miljøskadelige stoffer, når det bliver brændt af. Det imprægnerede træ, du afleverer på vores genbrugspladser, bliver samlet på et anlæg ved genbrugspladsen i Skodsbøl. Herfra bliver træet sendt videre til Tyskland, hvor træet bliver brugt som forbrænding på særlige anlæg.
Indhold fra fryser, fryseboksDRCPHvis det på nogen måde er muligt at starte din fryser eller fryseboks igen, ville det være rigtig godt, fordi du så kan fryse indholdet igen – og dermed stoppe forrådnelsen. Det genfrosne indhold kan du smide i din beholder til dagrenovation, kort tid før den bliver tømt. Hvis ikke der er plads i din beholder, kan du på alle vores genbrugspladser købe ekstra røde affaldssække til 25 kr. De røde sække kan du stille ud til din beholder, inden den bliver tømt – så tager skraldemanden den/dem med, når han kommer.
Hvis du ikke kan få gang i din fryser eller fryseboks igen, men bare gerne vil af med indholdet hurtigst muligt, kan du aflevere det (i klare eller røde sække) på vores genbrugspladser. Det koster 25 kr. per sæk, du afleverer. Tag kontakt til personalet på pladsen, når du kommer - så kan de hjælpe dig. Det er meget vigtigt, at du sørger for at tømme fryseren/fryseboksen helt, inden du evt. også kører den på genbrugspladsen. Hvis du afleverer en fyldt fryser/fryseboks, risikerer du nemlig at få en regning på 500 kr.
Når du sætter røde sække ud sammen med din beholder til dagrenovation, tager skraldemanden detm med, når han kører affaldet på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Ivarplank, fibercementCPGenbrugspladsen som eternit.Eternit bliver kørt til et specielt eternit-område på Skodsbøl Deponi.
JernGBIKONCPJern kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til jern/metal.Indholdet af containeren med jern og metal bliver sorteret og skilt ad, inden de enkelte dele bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
JordCPHar du ren jord i overskud, kan du aflevere det på genbrugspladsen – dog ikke på Nørrekobbel. Forurenet jord kan du kun aflevere på genbrugspladserne i Vesterlund, Skodsbøl eller Glansager.Jord bliver brugt til enten afdækning eller anlæg på Skodsbøl Deponi.
JuicekartonerDRJuicekartoner har en indvendig belægning, der desværre betyder, at vi ikke kan anvende pappet igen. Derfor skal du bare smide juicekartoner i beholderen til dagrenovation.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
JuletræCPNår den sidste gave er åbnet, kan du aflevere juletræet på genbrugspladsen - men husk at fjerne pynten først. Normalt vil genbrugspladserne have særlige afleveringssteder til juletræer i tiden lige efter jule, men ellers kan du aflevere træet som haveaffald.Juletræerne bliver lavet om til flis og kompost, og på den måde kan du få gavn af træet igen til sommer.
KablerCPKabler kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til kabelskrot.Kablerne bliver skilt ad, og kobberet bliver solgt, mens plasten bliver anbragt på Skodsbøl Deponi.
Kaffefiltre, brugteDRBrugte kaffefiltre skal du bare smide i beholderen til dagrenovation – eller du kan starte din egen kompost, da netop brugte, fyldte kaffefiltre kan blive til rigtig god kompostjord. Det betyder desværre ikke, at du må aflevere kaffefiltrene på genbrugspladserne. Fødevarer må nemlig ikke afleveres på genbrugspladserne.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Kaffekapsler af metal, rene og tommeGBIKONCPTomme og rene kaffekapsler er fremstillet af metal og må derfor gerne komme i din genbrugsbeholder eller blive afleveret på genbrugspladsen i containeren til jern/metal.Indholdet af containeren med jern og metal bliver sorteret, inden de enkelte dele bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
Kaffekapsler, med kaffegrumsDREr dine kaffekapsler fulde af kaffegrums, skal du bare smide dem i beholderen til dagrenovation.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Kaffekopper og krus af keramikCPKopper og krus af keramik elle porcelæn kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til glaseret – eller til en af vores genbrugsbutikker, så andre måske kan få glæde af dem. Det er vigtigt, at du ikke smider kopper og krus i genbrugsbeholderen, da bare ganske små mængder af porcelæn kan ødelægge store mængder af genbrugsglas.Indholdet af containeren til glaseret bliver knust og brugt til vejfyld.
KaffemaskinerCPBrugte kaffemaskiner kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Kaffemaskinerne bliver skilt ad, og materialerne brugt igen i nye sammenhænge.
Kaffeposer, tommeDRTomme kaffeposer kan ligne metal – men det er de desværre ikke. Derfor skal du bare smide dem i din beholder til dagrenovation.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
KanylerAPOTEKBrugte og ubrugte kanyler skal du aflevere på apoteket.Apotekerne indsamler kanylerne og sender dem til et særligt anlæg til farligt affald, hvor de bliver brændt.
KaraflerGBIKONCPKarafler er fremstillet af hærdet glas, som vi desværre ikke kan bruge igen. Derfor skal du smide dem i din beholder til dagrenovation, aflevere det på genbrugspladsen til deponi - eller til vores genbrugsbutikker, så andre kan få glæde af dem. Pak gerne karaflen ind i f.eks. en avis, hvis du smider det i beholderen til dagrenovation – så kommer skraldemanden ikke til at skære sig på skårene.Deponiaffald bliver opbevaret på et kontrolleret deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.
KartonGBIKONCPKarton kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til pap.Pap bliver presset til baller og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt pap.
Kassettebånd, hylster, coverCPHylsteret/coveret til kassettebånd kan du smide i din genbrugsbeholder eller afleverer dem på genbrugspladsen i buret til små PP/PS-plast.Hvis du afleverer hylstrene på genbrugspladserne, bliver plasten smeltet om og brugt til nye plastprodukter. Hvis du smider dem i beholderen til dagrenovation, bliver de kørt til forbrændingsanlægget.
Kassettebånd, videobånd, vhs båndDRCPVi kan desværre ikke genbruge kassette eller videobånd, og dem skal du derfor bare smide i din beholder til dagrenovation eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.Indholdet af din dagrenovationsbeholder og containeren til småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
KattegrusDRDet brugte kattegrus skal altid i din beholder til dagrenovation - det må pga. smittefare ikke komme på genrbugspladserne.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Keramik, glaseretCPAlle former for keramik med glasur kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til glaseret – eller måske aflevere dem til vores genbrugsbutikker, så andre kan få glæde af dem.Indholdet af containeren med glaseret bliver knust og brugt som vejfyld.
Keramik, uglaseret/uden glasurCPHar du keramik, der med sikkerhed ikke er glaseret, kan du aflevere det på genbrugspladsen i containeren til tegl og beton.Tegl og beton bliver knust i to forskellige størrelser og solgt som stabilgrus på Skodsbøl Deponi og Vesterlund Genbrugsplads.
KloakrørCPKloakrør må du aflevere på genbrugspladsen i containeren til PVCKloakrør er fremstillet af PVC, der kan bruges igen – bl.a. til fremstillingen af nye kloakrør.
Knitreplast – plast, der ’knitrer’, når du rører ved detGBIKONCPPlast, der knitrer, kan indeholde en form for plast, der ikke kan bruges igen. Derfor skal du bare smide ’knitreplast’ i beholderen til dagrenovation eller aflevere det på genbrugspladsen som småt brændbart.Indholdet af din dagrenovationsbeholder og containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Kogekedel, elektriskCPKogekedler kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparaterKedlerne bliver skilt ad, og materialerne bliver brugt igen i nye sammenhænge.
KomfurCPEt brugt komfur kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til store husholdningsapparater.Husholdningsapparaterne bliver skilt ad, og materialerne bliver brugt igen i nye sammenhænge.
Komposit-træCPKomposittræ kan du aflevere på genbrugspladsen som stort brændbart.Indholdet af containeren til stort brændbart bliver kørt til et anlæg i Skodsbøl, hvor det bliver forarbejdet og kørt til forbrænding.
Konservesdåser, rengjorteGBIKONCPGenbrugsbeholder eller genbrugsplads i containeren til jern/metalJern og metal neddeles og sorteres, inden det omsmeltes og anvendes som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
Konservesglas, rengjorteGBIKONCPRengjorte konservesglas må du meget gerne smide i din genbrugsbeholder – og det er en fordel, hvis du tager et evt. låg af, inden du smider både låg og glas i beholderen. På den måde kan vi nemlig genbruge både glasset og metallet fra låget. Du kan naturligvis aflevere konservesglasset på genbrugspladsen i containeren til flasker – og evt. metallåg i containeren til jern og metal.Glassene bliver sorteret og rengjort, hvorefter de bliver smeltet om, og glasset bliver brugt igen.
Kontorpapir, fortroligtCPPapirer, der indeholder fortrolige oplysninger, kan du aflevere på genbrugspladsen i beholderen til fortroligt papir.De fortrolige papirer bliver makuleret, så ingen ser dine oplysninger. Det makulerede papir bliver brugt igen i nye papirprodukter.
Kontorpapir, ikke fortroligtGBIKONCPAlmindelige kontorpapirer kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til papir.Papiret bliver brugt igen som råmateriale til nye papirprodukter.
Kopieringsudstyr, scannereCPBrugt kopieringsudstyr og brugte scannere kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater - større maskiner (kopimaskiner) skal i buret til store husholdningapparater.De enkelte apparater bliver skilt ad, og materialerne bliver brugt igen i forskellige sammenhænge.
KopimaskinerCPBrugt kopimaskiner kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til store husholdningsapparater.Kopimaskinerne bliver skilt ad, og materialerne bliver brugt igen i forskellige sammenhænge.
KurvemøblerCPKurvemøbler kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til stort brændbart – eller i vores genbrugsbutikker, hvis de stadig er i god stand, og andre måske kan få glæde af dem.Indholdet af containeren til stort brændbart bliver kørt til et anlæg i Skodsbøl, hvor det bliver forarbejdet og kørt til forbrænding.
Kuverter, rudekuverterGBIKONCPKuverter og rudekuverter kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til papir.Kuverter bliver brugt igen som råmateriale til nye papirprodukter.
KødDRHar du kød til overs, skal du smide det i din beholder til dagrenovation.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Kødbakker, rene og uden folieGBIKONCPHvis du skyller dine kødbakker, og de er helt rene og uden rester af kød, må du gerne smide dem i din genbrugsbeholder eller aflevere dem på genbrugspladsen i buret til plast.Plasten fra kødbakkerne bliver genbrugt i nye plastprodukter.
KøkkenknivCPKøkkenknive kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til jern/metal – du må ikke smide knive i din genbrugsbeholder. Indholdet fra din genbrugsbeholder bliver nemlig håndsorteret, og medarbejderne på sorteringsanlægget risikerer at skære sig på knivene.Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
Køleskab, rengjort og tømt for fødevarerCPNår du har tømt dit brugte køleskab, må du gerne aflevere det på genbrugspladsen i containeren til store husholdningsapparater. Hvis dit køleskab indeholder madvarer mv., når du afleverer det, vil du skulle betale en bøde.Køleskabene bliver skilt ad, og materialerne brugt igen i andre sammenhænge.
LamperCPLamper kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Lamperne bliver skilt ad, og materialerne brugt igen i andre sammenhænge.
LampeskærmCPInden du kan aflevere en brugt eller ødelagt lampeskærm på genbrugspladsen, er det en god idé at finde ud af, hvad skærmen er lavet af. Hvis du er i tvivl, kan du altid spørge personalet på genbrugspladsen.Hvad der sker med materialerne fra lampeskærmen, er naturligvis afhængig af, hvad skærmen er lavet af.
LED pærerCPLED indeholder mange elektroniske dele, og derfor skal du aflevere dem på genbrugspladsen i beholderen til LED pærer.LED pærerene bliver skilt ad, og de enkelte dele bliver brugt igen i nye produkter.
LedningerCPLedninger kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til kabelskrot.Ledningerne bliver skilt ad, og kobberet bliver solgt, mens plasten bliver sendt til deponi.
Legetøj, elektriskBATTERICPElektrisk legetøj kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.
Er der tale om legetøj, der er så småt, at det kan være i en almindelig frostpose (4 liter), må du gerne putte det i en klar plastpose og lægge posen på låget af din beholder til dagrenovation. Så tager skraldemanden det med, når han tømmer din beholder.
HUSK: Batterier, sparepærer og småt elektronik (som legetøj) skal i HVER sin klare plastpose, inden du stiller dem på din beholder til dagrenovation.
Elektrisk legetøj kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.
Er der tale om legetøj, der er så småt, at det kan være i en almindelig frostpose (4 liter), må du gerne putte det i en klar plastpose og lægge posen på låget af din beholder til dagrenovation. Så tager skraldemanden det med, når han tømmer din beholder.
HUSK: Batterier, sparepærer og småt elektronik (som legetøj) skal i HVER sin klare plastpose, inden du stiller dem på din beholder til dagrenovation.
Legetøjet bliver skilt ad, og de forskellige materialer bliver brugt igen.
Legetøj, med batterierBATTERICPLegetøj med batterier kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.
Er der tale om legetøj, der er så småt, at det kan være i en almindelig frostpose (4 liter), må du gerne putte det i en klar plastpose og lægge posen på låget af din beholder til dagrenovation. Så tager skraldemanden det med, når han tømmer din beholder.
HUSK: Batterier, sparepærer og småt elektronik (som legetøj) skal i HVER sin klare plastpose, inden du stiller dem på din beholder til dagrenovation.
Legetøjet bliver skilt ad, og de forskellige materialer bliver brugt igen.
Lertøj med glasurCPGlaseret lertøj kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til glaseret.Indholdet af containeren til glaseret bliver knust og brugt som vejfyld.
Lertøj uden glasurCPHvis du er sikker på, at lertøjet ikke er glaseret, kan du aflevere det på genbrugspladsen i containeren til tegl og beton.Tegl og beton bliver knust i to forskellige størrelser og solgt som stabilgrus på Skodsbøl Deponi og Vesterlund Genbrugsplads.
LommeregnerBATTERICPGenbrugsplads i buret til små husholdningsapparater. Kan lommeregneren være i en almindelig frostpose (4 liter), må du gerne putte den i en klar plastpose og lægge posen på låget af din beholder til dagrenovation. Så tager skraldemanden det med, når han tømmer din beholder.
HUSK: Batterier, sparepærer og småt elektronik (som en lommeregner) skal i HVER sin klare plastpose, inden du stiller dem på din beholder til dagrenovation.
Lommeregneren bliver skilt i flere dele, og de forskellige materialer bliver anvendt i nye sammenhænge.
Luftmadrasser, selvoppustelige med motorCPSelvoppustelige luftmadrasser har en motor, og derfor skal du aflevere dem på genbrugspladsen som elektronik.Luftmadrassens motor bliver skilt ad, og de forskellige materialer brugt igen. Selve luftmadrassen er ofte fremstillet af blødt PVC, som ikke kan genbruges, og derfor bliver kørt til deponi.
LysstofrørCPLysstofrør kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til lysstofrør.Lysstofrørene bliver skilt ad, og de enkelte dele bliver brugt igen i nye produkter.
Madras med fjedre, boksmadras, springmadras, boxmadrasCPMadrasser med fjedre – som boks- og springmadrasser – kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til gulvtæpper og madrasser.Madrasserne bliver kørt til anlægget til affaldsbehandling i Skodsbøl, hvor de bliver knust og sendt videre til forbrænding.
MadvarerDRMadvarer skal du smide i din beholder til dagrenovation.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Malerbøtter, med indholdCPFyldte malerbøtter eller bøtter med rester af maling skal du aflevere på genbrugspladsen som farligt affald.Farligt affald bliver afleveret og brændt på et særligt anlæg til farligt affald.
Malerbøtter, tomme, plastCPTomme malerbøtter af plast kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.Indholdet af containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Malerbøtter, tomme, metalCPTomme malerbøtter af metal kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til jern og metal.Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
Malet træCPMalet træ kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til træ.Træet bliver forarbejdet på anlægget i Skodsbøl og brugt igen til spånplader.
Maling og malingresterCPMaling kan du aflevere på genbrugspladsen som farligt affald.Farligt affald bliver brændt på et særligt anlæg.
Mapper, brevordnereDRCPMapper og brevordnere kan du smide i din beholder til dagrenovation eller på genbrugspladsen som småt brændbart. Indeholder mapperne papirer med fortrolige informationer, kan du aflevere papirerne i beholderen til fortrolige papirer, som du finder på genbrugspladsen.Indholdet af din dagrenovationsbeholder og containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Fortrolige papirer bliver makuleret, så ingen ser dine oplysninger. Det makulerede papir bliver brugt igen i nye papirprodukter.
Medicinglas, tommeDRCPSelvom medicinglas og -flasker er lavet glas, skal du bare smide dem i din beholder til dagrenovation eller aflevere dem på genbrugspladsen som småt brændbart. Medicinbeholderne kan nemlig indeholde bittesmå rester af medicin, og det betyder, at vi ikke kan genbruge dem.Indholdet af din dagrenovationsbeholder og containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Medicinrester fra privateAPOTEKRester af medicin kan du som privatperson aflevere på apoteket.
MetalGBIKONCPMetal kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere det på genbrugspladsen i containeren til jern/metal.Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om. Herefter bliver det brugt som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
MetallågGBIKONCPMetallåg fra glas (f.eks. marmeladeglas) kan du smide i din genbrugsbeholder – helst skilt fra selve glasset, så du tager låget af glasset og smider begge dele i genbrugsbeholderen. På den måde kan vi nemlig genbruge både glas og metal – ellers vi det kun være selve glasset, der bliver genbrugtJern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om. Herefter bliver det brugt som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
Metaltromler (tomme)CPMetaltromler kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til jern/metal.Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om. Herefter bliver det brugt som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
MikroovnCPBrugte mikroovne kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Mikroovnene bliver skilt ad, og de forskellige materialer bliver brugt igen.
Mineraluld, glasuld, rockwool, stenuld, ecobattsCPMineraluld, glasuld, ecobatts og stenuld (rockwool) kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til mineraluld - husk at fjerne evt. emballage, så det kun er mineralulden, der kommer i containeren.Mineralulden bliver brugt igen.
MobiltelefonerCPBrugte mobiltelefoner kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Mobiltelefoner indeholder meget små mængder af vigtige ædelmetaller, der forsigtigt bliver pillet ud af dem og brugt igen.
Monitorer, tv-skærmeCPMonitorer og tv-skærme kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til skærme og monitorer.Apparaterne bliver skilt ad, og de forskellige materialer brugt igen i andre sammenhænge.
Mus og tastaturCPMus og tastaturer til computere kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Apparaterne bliver skilt ad, og de forskellige materialer brugt igen i andre sammenhænge.
Musikanlæg, pladespiller, forstærker, radio, tunerCPMusikanlæg kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Musikanlæggene bliver skilt ad, og de forskellige materialer brugt igen i andre sammenhænge.
MælkekartonerDRMælkekartoner har en indvendig belægning, der betyder, at vi desværre ikke kan genbruge dem. Derfor skal du bare smide dem i din beholder til dagrenovation.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme
Mørtel, hærdetCPHærdet mørtel kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til tegl og beton.Tegl og beton bliver knust i to forskellige størrelser og solgt som stabilgrus på Skodsbøl Deponi og Vesterlund Genbrugsplads.
Net af plast, der har været brugt til f.eks. appelsiner, klementiner, fuglefoderDRNet fra f.eks. appelsiner kan vi desværre ikke genbruge, og det kan du derfor bare smide i beholderen til dagrenovation.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme
PallerCPPaller af træ kan du aflevere på genbrugspladsen på pladsen til paller.Pallerne bliver afleveret til en pallereperatør eller brugt til produktion af bl.a. spånplader.
Pap, rentGBIKONCPRent pap kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til pap.Pappet bliver presset sammen i baller og brugt igen som råmateriale i fremstillingen af nyt pap.
PapirGBIKONCPRent papir kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til papir.Papir bliver genbrugt som råmateriale til nye papirprodukter.
Papir, fortroligtCPFortrolige papir kan du aflevere på alle vores genbrugspladser i en særlig beholder.Beholderen med fortrolige papirer bliver afleveret i et lukket rum på Nørrekobbel Genbrugsplads. Her tømmer en af vores medarbejdere, der har underskrevet en erklæring om tavshedspligt, beholderen og sørger for, at indholdet bliver makuleret. Herefter bliver papirstrimlerne genbrugt.
Papir, lamineretDRCPLamineret papirkan ikke bruges igen, så det skal du bare smide i din beholder til dagrenovation eller aflevere på genbrugspladsen som småt brændbart.Indholdet af din dagrenovationsbeholder og containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Papkasser, tommeGBIKONCPStørre papkasser kan du skære i mindre stykker, så de ikke stopper genbrugsbeholderen, når skraldemanden forsøger at tømme den. Du kan også aflevere tomme papkasser på genbrugspladsen i containeren til pap.Papkasserne bliver presset sammen i baller og brugt igen som råmateriale i fremstillingen af nyt pap.
PaprullerGBIKONCPPapruller kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til pap.Pappet bliver presset sammen i baller og brugt igen som råmateriale i fremstillingen af nyt pap.
Paprør fra køkkenruller, gavepapir, toiletpapirGBIKONCPPaprør kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til pap.Pappet bliver presset sammen i baller og brugt igen som råmateriale i fremstillingen af nyt pap.
PapæskerGBIKONCPPapæsker kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til pap.Pappet bliver presset sammen i baller og brugt igen som råmateriale i fremstillingen af nyt pap.
Patroner, affyredeDRDet er desværre ikke muligt at skille de forskellige materialer fra affyrede patroner fra hinanden - derfor kan du bare smide i din beholder til dagrenovation.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
PCCPBrugte PC’ere kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Computere og pc'ere bliver skilt ad, og de forskellige materialer bliver brugt igen i nye sammenhænge.
PETGBIKONCPPlast af typen PET kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i buret til PET-plast.Plasten bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
PizzabakkerDRSelvom pizzabakker er lavet af pap, kan de desværre ikke genbruges – heller ikke selvom de ser rene ud. I stedet skal du bare smide dem i din beholder til dagrenovationIndholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Plast med rester af madvarerDRPlast med rester af madvarer kan vi ikke genbruge – så det skal du bare smide i din beholder til dagrenovation.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Plast, hårdGBIKONCPRen hård plast kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i buret til plast (PE - PET - PP/PS - stort plast).Plasten bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
Plastdunke, plastflaskerGBIKONCPTomme, rene plastdunke og -flasker kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i buret til plast (PE - PET - PP/PS - stort plast).Plasten bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
PlastfolieGBIKONCPRen plastfolie uden rester af f.eks. madvarer kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i beholderen til plastfolie.Plasten bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
PlastikGBIKONCPStykker af ren plastik kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i buret til plast (PE - PET - PP/PS - stort plast).Plasten bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
Plastikdunke med faremærkeCPSelvom plastdunken er tom, skal du alligevel aflevere den på genbrugspladsen som farligt affald, hvis den har faremærker på. Selv små rester af giftstoffer kan nemlig skade miljøet.Personalet på genbrugspladsen sorterer alt det, der bliver afleveret som farligt affald. Alt efter, hvilke farlige stoffer det drejer sig om, bliver de herefter sendt til videre behandling.
Plastikdunke uden faremærke, tommeGBIKONCPPlastdunke uden faremærker kan du trygt smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i buret til plast (PE - PET - PP/PS).Plasten bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
PlastposerGBIKONCPRene plastposer kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i beholderen til plastfolie.Plastposerne bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
Plæneklipper, græsslåmaskineCPDin kasserede græsslåmaskine kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til jern og metal - men husk først at tømme den for evt. olie eller brændstof.Indholdet af containeren til jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
Polystyren PSDRCPPolystyren PS (flamingo) er desværre meget omkostningskrævende at genbruge, og derfor skal du bare smide det i din beholder til dagrenovation eller aflevere det på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.Polystyren/Flamingo granuleres og bruges som isolering. Eller det presses sammen og sendes til omsmeltning.
PorcelænDRCPHvis du har en kop eller andet af porcelæn, der er gået i stykker, må du gerne bare smide den i din beholder til dagrenovation. Større ting i porcelæn – f.eks. sanitet eller store mængder service – kan du aflevere på genbrugsplads i containeren til glaseret.
HUSK: Porcelæn må IKKE komme i genbrugsbeholderen! Selv et lillebitte stykke porcelæn kan ødelægge store mængder genbrugsglas.
Indholdet af containeren til glaseret bliver knust og brugt som vejfyld, mens indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver sendt til forbrænding.
Poser til træpillerGBIKONCPHvis bare poserne er rystet rene, må du gerne smide dem i din genbrugsbeholder. Du skal blot være opmærksom på ikke at putte (for) mange poser i ad gangen, da det kan betyder, at vi ikke kan tømme den, fordi indholdet sætter sig fast. Alternativt kan du aflevere poserne på genbrugspladsen.Plasten bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
PostkortGBIKONCPPostkort er papir, og papir kan du smide i din genbrugsbeholder - men hvis du ikke vil have, at nogen kan se, hvad der står på postkortet, kan du også aflevere det på genbrugspladsen i beholderen til fortroligt papir.De fortrolige papirer bliver makuleret, så ingen ser dine oplysninger. Det makulerede papir bliver brugt igen i nye papirprodukter.
Potteplanter uden potteCPPotteplanter uden potte kan du aflevere på genbrugspladsen som haveaffald – dog ikke på Nørrekobbel Genbrugsplads, der desværre ikke modtager haveaffald.Haveaffaldet bliver knust og lagt i kompostmiler. Efter nogle måneder er det blevet til næringsrig ny kompost, som du kan købe og bruge i din have
PP og PSGBIKONCPTing, der er fremstillet af PP og PS, kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i buret til PP/PS-plast.Plasten bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
PrinterCPBrugte printere kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparaterPrinterne bliver skilt ad, og materialerne bliver brugt igen i forskellige sammenhænge.
Printerpatroner, blækpatroner og farvepatronerCPPrint-, farve- og blækpatroner kan du aflevere på genbrugspladsen i beholderen til printerpatroner.
Puds, hærdetCPHærdet puds kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til tegl og beton.Tegl og beton bliver knust i to forskellige størrelser og solgt som stabilgrus på Skodsbøl Deponi og Vesterlund Genbrugsplads.
Puds, ikke hærdetCPPuds, der ikke er hærdet, kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til deponi.Det uhærdede puds bliver deponeret på et kontrolleret deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.
PVC-plast blød (Polyvinylchlorid), - f.eks. regntøj, gummistøvler, bolde, preseninger, vinylgulveCPTing, der er fremstillet af blødt PVC, kan frigive klor, hvis det bliver brændt af. Derfor er det meget vigtigt, at du ikke smider blødt PVC i dagrenovationsbeholderen, men i stedet afleverer det på genbrugspladsen i containeren til deponiI dag kan vi hverken genbruge eller afbrænde PVC uden at skade miljøet. Derfor bliver blødt PVC indsamlet og opbevaret på vores deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i rundvandet.
PVC-plast, hård – f.eks. nedløbsrør, kabelbakker, tagrenderCPHård PVC-plast kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til PVC.PVC bliver brugt igen, bl.a. til fremstilling af nye kloakrør.
Pærer, glødeDRCPGlødepærer kan du smide i din beholder til dagrenovation eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.Indholdet af din dagrenovationsbeholder og containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Radiator, elCPEl-radiatorer kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Radiatorerne bliver skilt ad, og materialerne brugt igen i flere forskellige sammenhænge.
Radiator, jernCPRadiatorer af jern kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til jern/metal.Indholdet af containeren til jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
RattanmøblerCPRattanmøbler kan vi desværre bruge igen, så dem skal du bare aflevere på genbrugspladsen i containeren til stort brændbart.Indholdet af containeren til stort brændbart bliver kørt til et anlæg, hvor det bliver forarbejdet, knust og kørt til forbrænding.
Reklamer, tryksagerGBIKONCPReklamer og andre tryksager er godt genbrugspapir, så det skal du bare smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til papir.Papiret bliver brugt som råmateriale til nye papirprodukter.
Rengjorte emballageglasGBIKONCPRengjorte emballageglas må du meget gerne smide i din genbrugsbeholder – og det er en fordel, hvis du tager et evt. låg af, inden du smider både låg og glas i beholderen. På den måde kan vi nemlig genbruge både glasset og metallet fra låget. Du kan naturligvis aflevere konservesglasset på genbrugspladsen i containeren til flasker – og evt. metallåg i containeren til jern og metal.Emballageglas bliver smeltet om og brugt igen i fremstillingen af nye produkter af glas.
RøgalarmerCPSensorerne i røgalarmer kan indeholde radioaktive stoffer. Derfor skal du aflevere dine brugte røgalarmer på genbrugsplads som farligt affald eller i det særlige bur til netop røgalarmer.Farligt affaldet bliver brændt på et særligt anlæg.
SaksGBIKONCPEr saksen er metal, kan du smide den i din genbrugsbeholder eller aflevere den på genbrugspladsen i containeren til jern/metal. Det betyder ikke noget, hvis f.eks. saksens skaft er af plast.Indholdet af containeren til jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
Sanitet - håndvask, toilet, badekar, eller bidet af porcelænCPSanitet, der er fremstillet i porcelæn, kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til glaseret.Sanitetten bliver knust og brugt igen, bl.a. til vejfyld.
Servietter, brugteDRSelv små rester af mad betyder desværre, at servietterne ikke kan bruges igen - selvom de er lavet af papir. I stedet skal du bare smide dem i din beholder til dagrenovation.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Sikringer af porcelænDRPorcelænssikringer skal du bare smide i din beholder til dagrenovation.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
SkoCPBrugte – men stadig gode - sko kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til tøj.Tøjet bliver sorteret i genbrugsbutikkerne. Det allerbedste bliver solgt direkte i genbrugsbutikken, mens resten bliver sendt til Tyskland, hvor det igen bliver sorteret og solgt til genbrug, tæpper og som klude.
SkotøjsæskerGBIKONCPNår du har tømt skotøjsæsken, kan du smide den i din genbrugsbeholder eller aflevere den på genbrugspladsen i containeren til pap.Pap bliver presset til baller og brugt som råmateriale i produktionen af nyt pap.
Skrivemaskine, elektriskCPElektriske skrivemaskiner kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Skirvemaskinerne bliver skilt ad, og de forskellige materialer bliver brugt igen i nye sammenhænge.
SkumslukkereCPSkumslukkere kan du aflevere på genbrugspladsen i kassen til trykflasker.Jernet fra den tømte trykflaske bliver brugt igen.
Småt haveaffald, blade, hæk, græsCPSmåt haveaffald kan du aflevere på genbrugspladsen som haveaffald – dog ikke på Nørrekobbel Genbrugsplads, der desværre ikke modtager haveaffald.På Glansager, Skodsbøl og Vesterlund bliver haveaffaldet lagt i et særskilt afsnit. Det bliver forarbejdet og komposteret sammen med haveaffald fra de andre pladser. Efter nogle måneder er haveaffaldet blevet til næringsrig ny kompost, som du kan købe og bruge i din have.
SodavandsdåserGBIKONCPTomme sodavandsdåser kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til jern/metal.Jern og metal bliver sorteret og forarbejdet, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
Sodavandsflasker, glasGBIKONCPSodavandsflasker af glas kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til flasker.Hele flasker bliver sorteret fra og brugt igen, efter de er blevet grundigt renset. Skår fra flasker og glas bliver smeltet om og brugt som råmateriale i produktionen af nyt glas.
Sodavandsflasker, plastGBIKONCPSodavandsflasker af plast kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i buret til PET-plast.Plasten bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
Spande, plastGBIKONCPSpande af plast kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i buret til plast (PE - PET - PP/PS)Plasten bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
Spansk loftCPSpanske lofter består af mange forskellige materialer, der er umulige at skille fra hinanden. Derfor kan vi desværre ikke genanvende dem, og du skal i stedet aflevere dine spanske lofter på genbrugspladsen i containeren til deponi.Deponiaffald bliver afleveret på et kontrolleret deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.
Sparepærer, el-sparepærerBATTERICPSparepærer kan du aflevere i en klar plast pose på låget af din beholder til dagrenovation. Så tager skraldemanden dem med, når han kommer for at tømme din beholder. Du kan også aflevere sparepærer på genbrugspladsen i beholderen til elsparepærer.Elsparepærer indeholder kviksølv, der kan firgives, når de bliver skilt ad. Derfor foregår adskillelsen under kontrollerede forhold, og de enkelte dele bliver brugt igen i forskellige nye produkter.
SpejleCPSpejle er fremstillet af hærdet glas, der desværre ikke kan bruges igen. Derfor skal du aflevere spejle på genbrugspladsen i containeren til deponi.Affaldet til deponi bliver kørt til et kontrolleret deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.
Spiritusflasker, tommeGBIKONCPTomme flasker, der har indeholdt spiritus kan du bare smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til flasker.Hele flasker bliver sorteret fra og brugt igen, efter de er blevet grundigt renset. Skår fra flasker og glas bliver smeltet om og brugt som råmateriale i produktionen af nyt glas.
Spraydåser (fx hårlak, barberskum, deodorant, ovnrens, maling mm.)CPDer er overtryk i spraydåser, og det betyder, at de kan eksplodere, hvis de bliver brændt af. Derfor må spraydåser ikke komme i din beholder til dagrenovation, men skal i stedet afleveres på genbrugspladsen som farligt affald.Farligt affald bliver brændt på et særligt anlæg.
Stanniol, med madresterDRSelvom stanniol er metal, kan vi ikke genbruge materialer med - selv bittesmå - rester af mad. Har stanniolen været brugt som indpakning af middagsresterne eller andre madvarer, skal du derfor bare smide det i din beholder til dagrenovationIndholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Stanniol, uden rester af madGBIKONCPStanniol er metal - og hvis IKKE stanniolen har været i kontakt med madvarer, må du gerne smide det i din genbrugsbeholder eller aflevere det på genbrugspladsen i containeren til jern og metal.Jern og metal bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
Stearinlys, bloklysDRStearinlys kan desværre ikke genbruges, så dem skal du du bare smide i din beholder til dagrenovation.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Stegepander af metal, teflonpandeGBIKONCPStegepander kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til jern/metal – og det gør ikke noget, hvis panden har et håndtag af f.eks. træ.Jern og metal bliver sorteret og forarbejdet, inden det bliver smeltet og brugt som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
StenCPDu kan aflevere sten på genbrugspladsen - men alt efter, hvor store stenene er, skal du aflevere dem i forskellige containere. Derfor skal du bare spørge personalet på pladsen - de kan hjælpe dig med, hvor dine sten skal afleveres.Stenene bliver knust og bla. brugt som vejfyld.
Stentøj, med glasur, glaseretCPGlaseret stentøj kan du aflevere på genbrugsplads i containeren til glaseret.Indholdet af containeren til glaseret bliver knust og brugt som vejfyld.
StereoanlægCPStereoanlæg kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Anlægget bliver skilt ad, og de forskellige materialer bliver brugt igen.
Stort plastikCPStore stykker af plastik kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til stort plast.Plasten bliver smeltet om og brugt i fremstillingen af nye plastprodukter.
StrygejernCPStrygejern kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Apparaterne bliver skilt ad, og de forskellige materialer bliver brugt igen.
StråtagCPEr dit stråtag bare strå – dvs. uden bånd, reb mv. kan du aflevere det på komposteringsanlægget på Glansager Genbrugsplads. Er der andet i stråtaget end strå, kan du aflevere det på forbrændingsanlægget.Bliver stråtaget afleveret til kompostering, bliver det omdannet til kompostjord. Bliver det afleveret til forbrænding, bliver det brændt.
StyrorporDRCPStyrorpor (flamingo) kan du smide i din beholder til dagrenovation eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.Indholdet af din dagrenovationsbeholder og containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
StøvsugerCPStøvsugere kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Apparaterne bliver skilt ad, og de forskellige materialer bliver brugt igen.
SweaterCPDit brugte tøj kan du aflevere på genbrugsplads i containeren til tøj.Tøjet bliver sorteret i Genbrugsbutikkerne. Det allerbedste bliver solgt fra butikkerne, mens resten bliver sendt til Tyskland, hvor det bliver solgt til genbrug, tæpper og som klude.
Symaskine, elektriskCPElektriske symaskiner kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Apparaterne bliver skilt ad, og de forskellige materialer bliver brugt igen.
Tagpap, mindre stykkerCPMindre stykker af tagpap kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.Indholdet af containeren til småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Tagpap, rulleCPHele ruller med tagpap kan du aflvere på genbrugspladsen i containeren til gulvtæpper og madrasser - eller du kan aflevere dem i vores genbrugsbyggemarked på Nørrekobbel Genbrugsplads, så andre kan få glæde af dem.Hvis du afleverer rullerne med tagpap i containeren til gulvtæpper og madrasser bliver de kørt til Skodsbøl, hvor de bliver knust og sednt videre til forbrænding.
Tagplader af asbest/eternit, knusteCPAsbestholdigt støv er ekstremt sundhedsfarligt. Derfor er det vigtigt, at du pakker pladerne ind i klar plast, hvis de er helt eller delvis knuste. De indpakkede plader kan du aflevere i containeren til Eternit.Den indpakkede eternit bliver kørt til et særligt område på Skodsbøl Deponi.
Tallerkner, porcelæn eller keramikDRCPHvis du bare har en enkelt tallerken, kan du bare smide den i din beholder til dagrenovation. Har du et helt spisestel, kan du med fordel aflevere det på genbrugspladsen i containeren til glaseret – eller til vores genbrugsbutik, så andre måske kan få glæde af det.Indholdet af containeren til glaseret bliver knust og brugt som vejfyld.
Tegl, glaseretCPGlaseret tegl kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til glaseret.Indholdet af containeren til glaseret bliver knust og brugt som vejfyld.
Tegl, uglaseretCPUglaseret tegl kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til tegl og beton.Tegl og beton bliver knust i to forskellige størrelser og solgt som stabilgrus på Skodsbøl Deponi og Vesterlund Genbrugsplads.
TelefaxCPTelefaxmaskiner kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Apparaterne bliver skilt ad, og de forskellige materialer bliver brugt igen.
TelefonCPTelefoner kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Apparaterne bliver skilt ad, og de forskellige materialer bliver brugt igen.
TelefonbøgerGBIKONCPTelefonbøger kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i beholderen til telefonbøger.Ryggen på telefonbogen, indeholder lim, der ikke kan bruges igen, og den bliver derfor skåret af og smidt i småt brændbart. Resten bliver brugt igen i nye papirprodukter.
TelefonsvarerCPTelefonsvarere kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Apparaterne bliver skilt ad, og de forskellige materialer bliver brugt igen.
Termokande med metal ydersideCPTermokander med yderside af metal kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til metal.Indholdet af containeren til jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
Termokande med plast ydersideDRCPDe forskellige materialer i plasttermokanden kan kun meget vanskeligt skilles fra hinanden - derfor skal du bare smide den i din beholder til dagrenovation eller aflevere den på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Termokrus, termokopper af metalCPTermokrus af metal kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til jern og metal.Indholdet af containeren til jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
Termokrus, termokopper af plastDRCPDe forskellige materialer i plasttermokoppen kan kun meget vanskeligt skilles fra hinanden - derfor skal du bare smide den i din beholder til dagrenovation eller aflevere den på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
TermometerCPTermometre kan indeholde kviksølv, og derfor du aflevere dem på genbrugspladsen som farligt affald.Det farlige affald bliver brændt på et særligt anlæg.
Tidsskrifter med limet rygGBIKONCPTidsskrifter med limet ryg kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til papir.Papir bliver brugt som råmateriale til nye papirprodukter.
ToiletsæderCPToiletsæder kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til småt brændbart.Indholdet af containeren til stort brændbart bliver kørt til et anlæg, hvor det bliver forarbejdet, knust og kørt til forbrænding.
TonerpatronerCPBrugte tonerpatroner kan du aflevere på genbrugspladsen i tønden til tonerpatroner.Tonerpatroner bliver sorteret og sendt til genpåfyldning.
TrailerdækCPGenbrugsplads i containeren til dæk.Gummiet bliver granuleret og brugt som råmateriale i produktionen af massive gummiprodukter fx måtter, dækkeservietter, fjedrende gulve osv.
TraktorbatterierCPGenbrugsplads i kassen til akkumulatorer.I Danmark bliver næsten 100% af alle solgte blyakkumulatorer indsamlet og brugt igen.
TraktordækCPTraktordæk kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til dæk.Gummiet bliver granuleret og brugt som råmateriale i produktionen af massive gummiprodukter fx måtter, dækkeservietter, fjedrende gulve osv.
Transportsække fra fx spagnum og mineraluldGBIKONCPTomme transportsække kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugsplads i beholderen til plastfolie - husk at ryske sækkene grundigt, så du er sikker på, at de re helt tomme.Transportsækkene bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
TrykflaskerCPStore og små trykflasker kan du aflevere på genbrugspladsen i kassen til trykflasker.Jernet fra den tømte trykflaske bliver brugt igen.
TrykflaskerCPTrykflasker kan du aflevere på genbrugspladsen i kassen til trykflasker - uanset om der stadig er indhold i flaskerne eller ej.Jernet fra de tømte flasker bliver smeltet om og brugt igen.
Træ, mindre træstykkerCPTræ kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til træ.Træet bliver forarbejdet og brugt igen i produktionen af spånplader.
Træstød, store trærødder, træstubCPTræstød (store trærødder) kan du aflevere på genbrugspladsen i afsnittet til træstød.Træstødene bliver sprængt og hugget til flis, som vi sælger fra Skodsbøl genbrugsplads.
Tv, fjernsynCPFjernsyn kan du aflevere på genbrugsplads i buret til skærme og monitorer.Tv-apparaterne bliver skilt ad, og de forskellige materialer bliver brugt igen i andre sammenhænge.
TæpperCPTæpper kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til gulvtæpper og madrasser.Forbrændingsanlægget kan ikke klare store tæpper, da de har svært ved at brænde ordentligt. Derfor bliver tæpperne kørt til vores genbrugsplads i Skodsbøl, hvor de bliver skåret i mindre stykker, inden de bliver sendt til forbrænding.
TøjCPHar du tøj, du ikke længere bruger, kan du aflevere det på genbrugspladsen i containeren til tøj.Tøjet bliver først sorteret i vores genbrugsbutikker, der tager det bedste fra til videresalg. Restern bliver sendt til Tyskland, hvor det bliver genbrugt til bl.a. tæpper og klude.
TørretumblerCPTørretumblere kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til store husholdningsapparater.Tørretumblerene bliver skilt ad, og de enkelte dele bliver brugt igen i nye sammenhæng.
UgebladeGBIKONCPUgeblade kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til papir.Papiret bliver brugt igen som råmateriale til nye papirprodukter.
UrCPSmå og store ure kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater - eller i vores genrbugsbutikker, hvis andre måske kunne få glæde af dem.Ure kan skilles ad, så de forskellige materialer kan bruges igen.
Urtepotter, lerCPTomme urtepotter af ler kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til tegl og beton.Tegl og beton bliver knust i to forskellige størrelser og solgt som stabilgrus på Skodsbøl Deponi og Vesterlund genbrugsplads.
Urtepotter, plast, reneGBIKONCPEr din plasturtepotte ren og helt fri for jord, kan du smide den i din genbrugsbeholder eller aflevere den på genbrugspladsen i buret til små PP/PS-plast.Plasten bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.
Urtepotter, plast, ureneDREr din plasturtepotte ikke helt fri for jord, skal du bare smide den i din beholder til dagrenovation.Indholdet af din dagrenovationsbeholder bliver kørt på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.
Urtepotter, porcelænCPUrtepotter af porcelæn kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til glaseret.Porcelænet bliver knust og brugt igen.
VaskemaskineCPVaskemaskiner kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til store husholdningsapparater.Vaskemaskinerne bliver skillt ad, og de forskellige materialer bliver brugt igen i andre sammenhænge.
VideomaskinerCPVideomaskiner kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Videomaskinerne bliver skilt ad, og materialerne brugt igen.
Vinduer i rammerCPHar du et vindue med ramme, du ikke selv kan bruge, kan du måske aflevere det til vores genbrugsbyggemarked på Nørrekobbel Genbrugsplads, så andre kan få glæde af det. Ellers kan du aflevere det på genbrugspladsen i containeren til vinduer i rammer.Vinduerne bliver skilt - glas, plast og metal bliver brugt igen, mens evt. træ bliver sendt til forbrænding.
Vinduesglas, helt og klartCPHele stykker af vindueglas kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til vinduer med rammer.Glasset bliver smeltet om og brugt igen.
Vinduesglas, knustCPKnuste vinduer skal du som udgangspunkt aflevere i containeren til deponi. Dog kan glasset i nogle tilfælde genbruges - og derfor er det bedst at spørge pladspersonalet. De vil hurtigt kunne svare på, om det knuste glas kan bruges igen eller skal køres til deponi.Hvis det knuste glas ikke kan bruges igen, bliver det kørt til vores deponi i Skodsbøl og deponeret under forsvarlige forhold. Ellers bliver glasset smeltet om og brugt igen.
VinflaskerGBIKONCPTomme og skyllede flasker kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til flasker. VIGTIGT: Drikkeglas, glaskarafler, glaskander mv. er lavet af hærdet glas, der ikke kan smeltes om og bruges igen. Hærdet glas skal i stedet i beholderen til dagrenovation eller afleveres på genbrugspladsen i containeren til deponi.Hele flasker bliver sorteret fra og brugt igen efter at være blevet renset. Skår fra flasker og glas bliver smeltet om og anvendt som råmateriale i produktionen af nyt glas.
VinglasDRCPVinglas og andre drikkeglas er fremstillet af hærdet glas, som vi desværre ikke kan bruge igen. Derfor skal du smide vinglas i din beholder til dagrenovation, aflevere det på genbrugspladsen til deponi - eller til vores genbrugsbutikker, så andre kan få glæde af dem. Pak gerne glasset ind i f.eks. en avis, hvis du smider det i beholderen til dagrenovation – så kommer skraldemanden ikke til at skære sig på skårene.Dit dagnovationsaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Indholdet fra containeren til deponi bliver kørt til Skodsbøl Deponi, hvor det bliver forvsarligt deponeret.
Vægt, elektriskCPElektriske vægte kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Vægten bliver skilt ad, og materialerne brugt igen.
Værktøj, elektriskCPVærketøj, der bruger batteri eller som har en ledning kan du aflevere på genbrugspladsen i buret til små husholdningsapparater.Værktøjet bliver skilt ad, og de enkelte materialer brugt igen.
ÆggebakkerGBIKONCPTomme æggebakker uden rester af æg kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflvere på genbrugspladsen i containeren til pap.Pap bliver presset til baller og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt pap.
ØldåserGBIKONCPTomme øldåser kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til jern/metal.Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.
ØlflaskerGBIKONCPTomme ølflasker kan du smide i din genbrugsbeholder eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til flasker.Hele flasker bliver sorteret fra og brugt igen efter at være blevet renset. Skår fra flasker og glas bliver smeltet om og anvendt som råmateriale i produktionen af nyt glas.
ØlkapslerGBIKONCPDu må gerne smide ølkapsler i din genbrugsbeholder som jern/metal sammen med glas, dåser og hård plast. Kapslerne har ganske vist en smule plastik, men det forsvinder, når metallet bliver smeltet om. Du kan også aflevere ølkapsler på containerpladserne i containeren til Jern og Metal.Jern og metal bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.

Det betyder symbolerne:

Genbrugsbeholder

DRDagrenovationsbeholder

    I en klar plastpose på låget af din dagrenovationsbeholder

CPGenbrugsplads

APOTEKApotek

Kan du ikke finde det,
du leder efter?

Så skrive det her – så sørger vi for, at det kommer med i sorteringsguiden:

Affaldstype *

Din e-mail *

Ikke egnet til mobil

Din skærm er lidt for lille til at vise dette indhold...

Besøg vores side på en tablet eller computer for at se det.