Hjælp din skraldemand på vej

Som husejer skal du sørge for, at adgangsforholdene til dine affaldsbeholdere er i orden

Sådan sikrer du gode adgangsforhold

Som grundejer er det dit ansvar, at skraldemanden nemt kan komme til at tømme dine beholdere til restaffald og genbrug.

Derfor er det dig, der skal sørge for, at adgangsforholdene er i orden.

Kan du ikke opfylde kravene? Så sæt din beholder ud til vejen inden kl. 5.00 den dag, skraldemanden kommer.

Vejen hen til dine beholdere:

 • Adgangsvejen skal have en frihøjde på mindst 2,2 meter og være en meter bred.
 • Underlaget skal være fast, f.eks. asfalt, beton, fliser eller lignende – grus og skærver er ikke fast underlag.
 • Stigningen på adgangsvejen må højst være en 10 cm pr. meter.
 • Der skal være fri adgang helt hen til beholderne – ingen cykler, barnevogne eller andre forhindringer.
 • Hvis du har trapper, skal de være udstyret med køreramper.
 • Er der låger i forbindelse med adgangsvejen, skal de kunne stå åbne af sig selv – og de må naturligvis ikke være låst, når skraldemanden kommer.
 • Om vinteren skal du sørge for, at adgangsvejen er ryddet for sne og is.
Klik på billedet for større visning

Der, hvor dine beholdere står:

 • Dine beholdere skal være placeret så tæt på offentlig vej som muligt.
 • Rundt om beholderne skal der være frit i en højde på mindst 2,2 meter – og der skal være god plads omkring beholderne, så skraldemanden kan manøvrere rundt.
 • Beholderne skal stå på et fast underlag af f.eks. fliser.
 • Gribehåndtaget og hjul på beholderen skal vende ud mod skraldemanden – altså væk fra husmur, stakit eller lign.

Vejen til dit hus:

 • Du skal sørge for at klippe/beskære træer og buske, så de ikke er til gene for skraldebilen.
 • Vejen skal være jævn og som minimum have et frirum på 4 meter i bredden og 4 meter i højden.
 • Den kørefaste del i midten af vejen skal minimum være 2,8 meter bred.
 • For enden af vejen skal det være muligt for skraldebilen at vende – ved landejendomme bør vendepladsen være minimum 15 x 15 meter.
 • Om vinteren skal eventuelle snevolde ved kantstenen være ryddet.

Hvis du ikke kan opfylde kravene til adgangsforholdene, kan du sætte din beholder ud til vejen inden kl. 5.00 den dag, skraldemanden kommer.