Book adgang med Adgang365

Er du tilmeldt Adgang365, kan du booke adgang til flere af vores genbrugspladser

Adgang365 – døgnåbne genbrugspladser

Er du tilmeldt Adgang365, kan du booke adgang til genbrugspladserne i Glansager, Vesterlund, Sundeved og Skodsbøl døgnet rundt, alle årets dage.

Book adgang uden for åbningstid

Er du tilmeldt Adgang365, kan du booke adgang til de døgnåbne genbrugspladser uden for almindelig åbningstid.

For at booke tid skal du bruge den mail og kode, du valgte, da du tilmeldte din virksomhed Adgang365. 

Tilmeld din virksomhed Adgang365

Du kan tilmelde din virksomhed Adgang365 ved at udfylde tilmeldingsskemaet

Vigtige informationer om Adgang365:

Vi behandler din tilmelding i løbet af 2-3 hverdage

Når du har udfyldt tilmeldingsskemaet og erklæret dig indforstået med betingelserne, behandler vi din ansøgning.

Behandlingen tager normalt 2-3 hverdage, og når din ansøgning er godkendt, får du besked på mail.

Dit mobilnummer er din Adgang365

Vi bruger mobilnumre til at registrere, hvem der bruger Adgang365 – og derfor kan du kun ringe fra det eller de nummer/numre, du har tilmeldt Adgang365.

Husk din tilmelding er personlig og ikke må overdrages til andre. Du kan altså ikke lade andre bruge dit mobilnummer til at skaffe sig adgang til genbrugpladserne uden for bemandet åbningstid.

Vær opmærksom på, at du ikke kan anvende mobiltelefoner med hemmeligt nummer.

Din nummerplade bliver registreret

Når du bruger Adgang365, registrerer vi din nummerplade. Derfor skal du nedenfor oplyse både dit mobilnummer og dit registreringsnummer.

Hvis du ønsker at anvende flere forskellige mobiltelefoner og/eller biler, må du gerne tilmelde flere mobil- og registreringsnumre.

Nogle affaldstyper er ikke del af Adgang365

Det er enkelte affaldstyper, du ikke kan aflevere i den ubemandede åbningstid – det gælder f.eks. farligt affald, affald til deponi, mineraluld og asbest/eternit.

Vil du ændre dine oplysninger?

Hvis du har fået nyt telefonnummer eller ny bil, så log ind på Adgang365 hvor du kan ændre oplysningerne.

Har du spørgsmål til dit login, så sende en mail til 365@sonfor.dk

Hvad kan du aflevere?

Du kan aflevere

 • Autoruder
 • Bøger
 • Dæk
 • Dåser
 • Elektronik: (Akkumulatorer, Batterier, Ildslukkere, Lysstofrør, Kabelskrot, Røgalarm, Skærme og monitorer, Små husholdningsapparater, Sparepærer, Tonerpatroner, Trykflasker)
 • Flasker
 • Forurenet jord
 • Genbrugsting til Genbrugsbutikken
 • Gips
 • Glaseret
 • Gulvtæpper og madrasser
 • Imprægneret træ
 • Haveaffald
 • HD-PE (plastik)
 • Hård PVC
 • Jern og metal
 • Paller
 • Pap
 • Papir
 • PET (plastik)
 • PP og PS (plastik)
 • Ren jord
 • Småt brændbart
 • Store husholdningsapparater
 • Stort brændbart
 • Stort Plastik
 • Tegl og beton
 • Træ – ikke imprægneret
 • Tøj
 • Vinduer

Du kan IKKE aflevere:

 • Deponi
 • Eternit
 • Farligt affald
 • Fortrolige papirer
 • Mineraluld

Du kan IKKE købe:

 • Fin kompost
 • Topdressing
 • Røde sække til ekstra affald

Læs også om …