Skodsbøl Containerplads

Nybølnorvej 26 – 6310 Broager
Affaldstyper på Skodsbøl Containerplads
Genanvendelse
 • akkumulatorer
 • autoruder
 • aviser og ugeblade
 • bøger
 • dæk
 • flasker
 • gips
 • have- og grenaffald til kompost
 • havemøbler af plast
 • hård PVC
 • hvid sanitet
 • jern og metal
 • jord
 • kabelskrot
 • pap
 • plastdunke PE
 • plastdunke PET
 • plastfolie
 • tegl og beton til nedknusning
 • telefonbøger
 • trykflasker
 • træ
 • træstød
 • tøj
 • vinduer i rammer
Forbrænding
Affald til forbrænding er:
 • småt brændbart
 • stort brændbart
Specialbehandling
Affald til forbrænding er:
 • belysning
 • gulvtæpper
 • imprægneret træ
 • it- og teleudstyr
 • olie- og kemikalieaffald, for eksempel batterier, terpentin, maling, spraydåser
 • radio, tv og video
 • små husholdningsapparater
 • store husholdningsapparater
Deponi
Affald til forbrænding er:
 • affald til deponi
 • eternit

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close